Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Novinky a příspěvky

 
 

Příspěvky

Nový PED

5. 8. 2016

| Rubrika: 1. Novinky a příspěvky

Nový PED tj. NV č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh již začal platit

 

změna kapitoly "Zatížení potrubí"

15. 7. 2016

| Rubrika: 1. Novinky a příspěvky

Dnešního dne prošla revizí a byla jinak umístěna kapitola "Zatížení potrubí"

 

Nové heslo.

15. 4. 2016

| Rubrika: 1. Novinky a příspěvky

Do 30.4. 2016 budou e-mailem rozesílána  nová hesla pro přístup k neveřejné (placené) části stránek. Dne 30.4.2016 dojde ke změně hesel.

 

Rekord v návtěvnosti stránek

28. 1. 2016

| Rubrika: 1. Novinky a příspěvky

Dnešního dne se podařilo dosažení rekordu v návštěvnosti za 1 měsíc, a to překročili jsme 5000 návštěvníků našich stránek.

Děkujeme, potěšili jste nás.

 

Přání k Novému roku 2016

29. 12. 2015

| Rubrika: 1. Novinky a příspěvky

 

Založena kapitola 11. Nabídka služeb

3. 12. 2015

| Rubrika: 1. Novinky a příspěvky

 

Stotisící návštěvník našich stránek

24. 11. 2015

| Rubrika: 1. Novinky a příspěvky

Jak každý jistě zaregistroval, že padla hranice 100 000 návštěvníků našich stránek.

 

Rozdělení stránek

11. 9. 2015

| Rubrika: 1. Novinky a příspěvky

 

Nové příspěvky

16. 6. 2015

| Rubrika: 1. Novinky a příspěvky

K dnešnímu dni se na našich stránkách objevilo několik článků a odkazů, z oblasti zkoušení, provozu, údržby a rehabilitace potrubí.

 

Výpočet tlakových ztrát

23. 2. 2015

| Rubrika: 1. Novinky a příspěvky

Byla přepracována složka výpočet tlakových ztrát v potrubí:  http://www.ipotrubi.cz/clanky/5.-hydrodynamicke-vypocty/2.-vypocet-tlakovych-ztrat/

 

Dopis k Novému roku 2015

18. 12. 2014

| Rubrika: 1. Novinky a příspěvky

Vážené dámy a pánové, vážení návštěvníci našich stránek.

                        Přejeme vám všem hodně pracovních úspěchů a šťastný Nový rok.

 

O obchodním potenciálu těchto stránek

18. 12. 2014

| Rubrika: 1. Novinky a příspěvky

 

Nový PED-Pressure Equipment Directive

30. 11. 2014

| Rubrika: 1. Novinky a příspěvky

Směrnice 2014/68/EU má nahradit dosud platnou směrnici 97/23/ES (Pressure Equipment Directive), s účinností od 19.7.2016. Stará směrnice je transponována nařízením vlády č. 26/2003Sb.

Ještě před tímto termínem se mění ve staré směrnici klasifikace tlakových zařízení a to v části zařazování tekutin (jinak média) do dvou skupin podle nebezpečnosti. Účinnost této změny je od 1.6.2015.

 

Novinka - pozvánka na Setkání potrubářů

29. 10. 2014

| Rubrika: 1. Novinky a příspěvky

Dovoľte, aby Vás tím spoločnosti Cadvision s.r.o. v spolupráci s Intergraph touto cestou pozval na Fórum Pipe Stress Analysis ´14 | Stretnutie potrubárov ´14 zameraný na PROJEKTOVANIE A VÝPOČTY POTRUBNÝCH SYSTÉMOV A TECHNOLOGICKÝCH CELKOV.

 

Novinka - výměnný program internetových adres

24. 8. 2014

| Rubrika: 1. Novinky a příspěvky

V určené kapitole těchto stránek zde je specifikován výměnný program adres. Tento spočívá v nabídce na uveřejnění adresy vašich stránem a vašeho textu na těchto stránkách za uveřejnění adresy a textu
 " www.ipotrubi.cz - plno informací pro profesionály"
na vašich stránkách.
 

Příspěvek: Životnostně - spolehlivostní výpočty potrubí

27. 7. 2014

| Rubrika: 1. Novinky a příspěvky

Založením této rubriky se dostáváme na jiný druh výpočtů potrubí, který byl již mnohokrát diskutován v rubrice "2. Otázky a odpovědi" i v některých ostatních rubrikách jsme se tohoto tématu již několikrát dotkli. Je to věc složitá, proto vyzýváme všechny potenciální přispěvatele o příspěvky.

 

Příspěvek: Potrubí ve výbušné atmosféře

30. 6. 2014

| Rubrika: 1. Novinky a příspěvky

Příspěvek - stabilita potrubí nad podpěrou

4. 6. 2014

| Rubrika: 1. Novinky a příspěvky

Nově byl přidán příspěvek ztráta stability stěny nad podpěrou - na adrese http://www.ipotrubi.cz/clanky/4.-pevnostni-vypocty-potrubi/6.-stabilita-potrubi/ztrata-stability-steny-potrubi-v-miste-podpery.html

 

Příspěvek - zaslepení, clona a pojistná membrána

16. 3. 2014

| Rubrika: 1. Novinky a příspěvky

Příspěvek - životnost potrubí

17. 2. 2014

| Rubrika: 1. Novinky a příspěvky

Příspěvek - potrubí uložené v zemi

8. 1. 2014

| Rubrika: 1. Novinky a příspěvky

           Nejčastěji jsou uloženy v zemi dálkovody. Jestliže potrubí není zatěžováno tepelnou roztažností, tj. je vždy přibližně stejně teplé jako okolní zemina, je potrubí uložené přímo v zásypu. Je proto zatěžováno tlakem zeminy, který ji nutí, aby se deformovala podélně a přenášela ohybová napětí ve stěně potrubí (tlak zeminy ho nutí vytvořit na průřezu z kružnice elipsu).

 

Příspěvek - Vyhodnocování napětí pro houževnaté a křehké materiály

25. 12. 2013

| Rubrika: 1. Novinky a příspěvky

 

Novinka - pozvánka na školení CaesarII

21. 11. 2013

| Rubrika: 1. Novinky a příspěvky

Vážená pani, vážený pán,

 

dovoľte, aby Vás tím spoločnosti Cadvision s.r.o. v spolupráci s Intergraph touto cestou pozval na školenie produktu CAESAR II.            

Pozvánka je již neaktuální.

 

Novinka _příprava příspěvku

19. 11. 2013

| Rubrika: 1. Novinky a příspěvky

Do kapitoly http://www.ipotrubi.cz/clanky/6.-materialy-potrubi/1.-ocel-a-litina/oceli.html připravujeme tabulku "Orientační porovnání jednotlivých označení ocelí".

 

Novinka - nabídka techn. řešení "Uložení plastového potrubí......."

25. 10. 2013

| Rubrika: 1. Novinky a příspěvky

Na  těchto stránkách najdetě údaje a nabídku technického řešení:  

Uložení plastového potrubí o mnoho snižující jeho průhyb a tepelnou roztažnost

aneb

Předizolované plastové potrubí se zabráněním průhybu a tepelné roztažnosti

 adresa je:

http://www.ipotrubi.cz/clanky/8.-technicke-informace/2.-patenty/patenty-nebo-jen-technicka-reseni-nabizene-k-vyrobe.html

 

Novinka - reklama a odborný článek pro program CaesarII

25. 10. 2013

| Rubrika: 1. Novinky a příspěvky

Na adrese na těchto stránkách najdetě údaje a reklamu o programu na pevnostní výpočty potrubí  Caesar II :

http://www.ipotrubi.cz/clanky/4.-pevnostni-vypocty-potrubi/14.vypocet-s-pocitacem/program-pro-pevnostni-vypocty-potrubi-caesarii.html

 

Příspěvek - zatížení hrdel u tlakových nádob, aparátů, kotlů, čerpadel a turbin

23. 10. 2013

| Rubrika: 1. Novinky a příspěvky

Zatížení hrdel aparátů nebo i spojení dvou potrubí velkého a malého průměru je způsobeno částí vlastní hmotnosti připojeného potrubí a interakcí tepelné roztažnosti potrubí a aparátu. Zatížení hrdel je složeno ze tří sil Fx, Fy, Fz a tří momentů síly Mx, My, Mz. Jednotkou sil je N (Newton), jednotkou momentů je Nm (Newtonmetr).
Pohyby hrdel jsou složeny ze tří posuvů u, v a w (ve směru os x, y a z) a tří rotací okolo uvedených tří os. Jednotkou posuvů je milimetr jednotkou rotací je úhlový stupeň nebo radián.
Pohyby hrdel jsou způsobeny tepelnou roztažností materiálu zařízení. Za délkový rozměr roztažnosti se bere vzdálenost mezi ukotvením zařízení a hrdlem vždy promítnutá do směru příslušné osy.
Pohyby hrdel zatěžují potrubí i hrdla samotná.
 

 

Příspěvek - Tlaková a napěťová zkouška

2. 10. 2013

| Rubrika: 1. Novinky a příspěvky

Pro uvedené je nutný rozsáhlejší rozbor. Proto je rozdílu mezi tlakovou zkouškou (angl. hydrotest) a napěťovou zkouškou (angl. stresstest)  věnován celý článek.

 

Příspěvek - Bourdonův jev pro potrubí

18. 9. 2013

| Rubrika: 1. Novinky a příspěvky

Bourdonův efekt nebo česky též Bourdonův jev se projevuje v „tlakařině“ ve dvou případech

1.Bourdonův manometr – dnes nejrozšířenější je založen na Bourdonově trubici. Bourdonova trubice je trubice eliptického průřezu stočená do spirály. Jeden konec je spojen se vstupem tlaku a druhý uzavřen a spojen přes převodové ústrojí s ukazatelem tlaku na stupnici. Při působení tlaku má trubice tendenci se narovnávat a eliptický průřez se mění na kruhový.

2.Bourdonův efekt způsobuje prodlužování potrubí a narovnávání kolen. Je to způsobeno vnitřním tlakem v potrubí. Bourdonův jev je rozebrán v příspěvku dále. 

 

První novinka

6. 9. 2013

| Rubrika: 1. Novinky a příspěvky

První a hlavní novinka spočívá v tom, že se nám daří dávat dohromady tento náš web. Jak bychom si představovali, že bude fungovat je napsáno zde na tomto webu na vícero místech. 

Každý nový příspěvek by se měl objevit nejprve zde, kde bude i dlouhodobě a teprve poté by se také přesunul na místo odpovídající adresáři.