Jdi na obsah Jdi na menu
 


Analýza rizik provozu potrubí

1. 9. 2014

1.  Zbytková rizika technického řešení

Zbytkové riziko technického řešení je riziko, které zůstává neošetřeno v projektu technického řešení nebo v jeho částech. Je výsledkem analýzy rizik projektu technického řešení. Předává se provozovateli v textové formě. Provozovatel učiní patřičná opatření k odstranění  rizik při provozu.
 Zbytková rizika technického řešení souvisejí se životností zařízení a předpokladech projektanta na působení degradačních vlivů během životnosti.
            Provozovatel učiní patřičná opatření k odstranění  rizik při provozu. Jedním z opatření je analýza rizik při provozu, kde jsou uvedeny zbytková rizika technického řešení jako jedna ze vstupních informací.
 

2.  Analýza rizik provozu

          Analýza rizik se skládá:

1. Vymezení hodnoceného systému. Musí zde být určeno co se hodnotí a přesné určení hranic hodnoceného systému.

2. Určení (identifikace) nebezpečí. Vyhledávání nebezpečných situací systému, které mohou nastat. Vychází se přitom ze znalostí a zkušeností hodnotitelů.

3. Odhad rizika. Odhad četnosti a pravděpodobnosti výskytu specifikované nebezpečné události a jejich následků.

4. Hodnocení rizika. Je proces,  při kterém se vytváří úsudek o přijatelnosti rizika. V případě, že přijatelná úroveň rizika je nižší, musí se přijmout opatření ke zmenšení rizika. V opačném případě se provede výčet zbytkových rizik. Hodnocení rizika vyžaduje postup, kterým by se na základě analýzy rizika vytvoří úsudek o dosažení přijatelného rizika. Toto riziko může být ohodnoceno číselně jako maximální dovolená pravděpodobnost poruchy, která se využívá při životnostně - spolehlivostních výpočtech, jak při konstrukci zařízení, tak při jeho provozování.

 

Náhledy fotografií ze složky Analýza rizik