Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dodatečná rizika pro plastová potrubí

3. 9. 2014
1. Korespondence rizik s mezními stavy
 
           Uvedené platí pro materiály např. plasty, kde se v průběhu provozu mění hodnota modulu pružmosti E. Více o změně modulu pružnosti v čase je uvedeno v příslušné kapitole  na těchto našich stránkách.  
            Toto způsobuje mezní stav zvýšení průhybu potrubí nad mez umožňující odvzdušnění či vypuštění potrubí - tj. je tak velké, že naruší vyprojektovaný spád potrubí nutný pro odvzdušnění či vypuštění - vytváří se "kapsy". O tomto mezním stavu zde.
            Dále pohyb modulu pružnosti může způsobit ztrátu stability potrubí, a to všech druhů - tj. vzpěr, boulení stěny způsobené podtlakem, ohybem i boulení nad podpěrou. Viz příslušné kapitoly  na těchto našich stránkách.
           Předpokládáme dokonalou výstupní kontrolu, týkající se výroby, montáže i návrhu, včetně provedeného výpočtu potrubí na začátku i na konci dané životnosti.
 
 
2. Určení maximální hodnoty pro provoz
 

           Z tohoto důvodu musí být proveden výpočet potrubí pro danou životnost i s materiálovými vlastnostmi s hodnotami na konci životnosti. Dále musí být dány maximální hodnoty průhybu, pro případ, kdy je ještě možné odvzdušnění či vypuštění potrubí.

 

3. Způsob kontroly

 

            Průhyb potrubí můžeme změřit délkovým měřidlem anebo zeměměřičskými metodami. Ztráta stability se určí prostou vizuální kontrolou. V případě, že je to nutné, musí se sundat izolace.