Jdi na obsah Jdi na menu
 


Riziko překročení maximálního dovoleného prodloužení creepem

1. 9. 2014
1. Korespondence rizika s mezním stavem
 
           Uvedené platí pro ocelová potrubí. Při větší provozní teplotě média než cca 400°C   hrozí creepová deformace, tj. deformace (prodlužování) pokračuje i bez růstu zatížení. Mezní stav je možné najít v příslušných kapitolách  na těchto našich stránkách. Předpokládáme dokonalou výstupní kontrolu, týkající se výroby, montáže i návrhu, včetně provedeného výpočtu se započítáním creepu.
 
 
2. Určení maximální hodnoty pro provoz
 
      Při větší provozní teplotě než cca 400°C musí být v projektu  proveden výpočet se započítáním dovoleného napětí při creepu pro určenou životnost anebo výpočet spolehlivosti pro danou životnost a pro creepovou odolnost konstrukce. V takovémto případě musí být jasně definována maximální životnost potrubí a z ní odvozena maximální dovolená deformace pro creep.  Výpočtem se určí maximální dovolená deformace v kontrolovaném místě. Sledování uvedené deformace, jestliže je nutné, musí být upraveno v provozním řádu. 
       V materiálových normách jsou obvykle udávány referenční hodnoty meze tečení pro 1% plastického creepového prodloužení.

 

3. Způsob kontroly

       Dovolená měření se nejjednodušeji realizují jako opakované měření délky určeného úseku. K tomuto účelu se určuje úsek potrubí, který je v době měření bez izolace a za teploty okolí. Může se měřit i obvod potrubí. Ten však vypovídá pouze o creepové deformaci způsobené vnitřním tlakem. Měřidlo musí být kalibrované a metrologicky zkoušené.