Jdi na obsah Jdi na menu
 


Riziko překročení nejvyššího dovoleného tlaku či teploty

1. 9. 2014

1. Korespondence rizika s mezním stavem

             Pro houževnaté  materiály platí, při přetížení tlakem hrozí houževnatý lom v nejvíce namáhaném místě. Mezní stav je možné najít v příslušné kapitole na těchto našich stránkách
            Pro křehké materiály potrubí (např.: litina, PVC, sklo, keramika) je mezní stav možno najít v příslušné kapitole  na těchto našich stránkách.
            Pro obojí předpokládáme dokonalou výstupní kontrolu, týkající se výroby, montáže i návrhu.
 
2. Určení maximální hodnoty pro provoz

              Na vejvyšší dovolený tlak či teplotu je seřízena bezpečnostní výstroj (např. pojišťovací ventil, průtržná membrána) tlakové sestavy. Výpočtový tlak či teplota musí být větší či roven nejvyššímu dovolenému tlaku či teplotě.

 

3. Způsob kontroly

3.1. Zkouška funkčnosti bezpečnostní výstroje
              Pravidelná kontrola funkčnosti bezpečnostní výstroje. Kontrola zařízení se vztahem k bezpečnostní výstroji: např.: přívodní potrubí k poj. ventilu nesmí mít ztrátu funkčnosti např. zacpáno, zamrznuto apod.
 
3.2. Tlaková zkouška
               Více o tlakové zkoušce v příslušné kapitole  na těchto našich stránkách.