Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nebezpečí závislá na materiálu potrubí a odolnosti potrubí proti nim

16. 2. 2021

Výčet hlavních nebezpečí závislých na materiálu potrubí

Provozovatel zařízení má pod kontrolou určité druhy nebezpečí, neboť „určuje“ provozní zatížení (samozřejmě předpokládáme v rámci všech norem a předpisů), kdežto projektant technického zařízení může toto provozní zatížení jen předpokládat a na jeho základě provést výpočet životnosti. Proto sem patří především tato nebezpečí

          - Nebezpečí překročení nejvyššího dovolené teploty

          - Nebezpečí překročení nejvyššího dovolené teploty

- Nebezpečí překročení korozního přídavku

- Nebezpečí překročení erozního přídavku

- Nebezpečí únavového lomu

- Nebezpečí překročení maximální dovolené deformace způsobené creepem

- Nebezpečí a rizika pro potrubí uložená v zemi

- Nebezpečí a rizika pro plastová potrubí

 

Vysvětlení pojmu odolnost konstrukce

Odolnost konstrukce „Roje určená volbou materiálu potrubí a jeho tepelným a povrchovým zpracováním. Jde o náhodnou veličinu a lze ji statisticky zpracovat. Každé nebezpečí má svůj druh odolnosti konstrukce. Odolnost konstrukce při prosté únosnosti se udává se v MPa.

-pro prostou únosnost jde o dovolené napětí odvozené z meze kluzu a pevnosti materiálu ve statistickém zpracování, tj. každé zjištěné velikosti dovoleného napětí v určitém statistickém vzorku je přiřazena určitá četnost.

- pro odolnost konstrukce proti únavě jde o únavovou křivku, kde jsou výsledky zpracované statistickými metodami.

- pro odolnost konstrukce proti creepu jde o křivku, která je udána hodnotami pevnosti Rm pro creep. Hodnoty Rm pro creep jsou tabulkové hodnoty pro určité časy.

Uvažuje se většinou Gaussovo normální rozdělení s rozsahem šestinásobku směrodatné odchylky. Rozdělení pravděpodobnosti pro tuto veličinu je svým parametrem měřítka (tj. směrodatnou odchylkou) i parametrem umístění konstantní, nepohyblivé v čase. Bylo by přínosem, kdyby se uvedená návrhová data udávala jako jedno z dat v materiálovém listu či jiné technické normě.

            Získávání jednotlivých typů odolnosti konstrukce je popsáno v kapitole 7. Životnostně spolehlivostní výpočty, 7. Získávání odolnosti konstrukce.