Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Definování přijatelnosti vad v provozu

4. 1. 2021

Definování mezí přijatelnosti vad v provozu (FFS - fitness-for-service) je osvědčený standardizovaný postup používaný v ropných, plynových a chemických zařízeních a tedy i pro potrubí k určení jeho vhodnosti pro nepřetržitý provoz. FFS slouží jako racionální základ pro definování mezí přijatelnosti vad v provozu a umožňuje rozlišovat mezi přijatelnými a nepřijatelnými nedostatky a škodami na základě obecně uznávaných správných technických postupů.

Většina zařízení může pokračovat v provozu i přes malé nedostatky a oprava nebo výměna zařízení, které lze stále používat, by bylo zbytečným a nákladným nákladem. Navíc zbytečné opravy svarů mohou v mnoha případech způsobit více škody než užitku a způsobit zbytečná rizika pro personál.

API RP 579-1 / ASME FFS-1, Fitness-For-Service  je jedním z příkladů metodiky FFS, kterou v současné době používají odborníci v oboru. Obecně je většina standardů hodnocení FFS rozdělena do několika úrovní. Každá následná úroveň (např. Úrovně 1, 2 a 3 referenčního standardu API 579-1 / ASME FFS-1) vyžaduje rostoucí množství dat, výpočtů, úsilí a nákladů, aby bylo dosaženo co nejpřesnějších výsledků a možného delšího zbytku zařízení. život. Kromě výpočtů zahrnuje FFS také zohlednění dalších údajů (např. Vzory a hloubky důlků, morfologie nebo tvar a hloubka koroze, hloubky a délky trhlin, provozní podmínky, vlastnosti materiálů atd.). Inspekční informace jsou často kritickým vstupem pro hodnocení FFS.

Další americké normy pro FFS jsou API 570 Piping Inspection. Code Inspection, Repair, Alteration and Rerating of In-service Piping Systems  a API 574 Inspection Practices for Piping Systém Components.

V ČR můžeme používat pro tuto oblast např.: ČSN EN 12952-4 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 4: Provozní výpočty očekávané doby života kotle. Anebo plynařská technická pravidla TPG 700 02 Stanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sití z oceli. Diagnostické metody a TPG 700 04 Stanovení technického stavu vysokotlakých plynovodů. Diagnostické metody.