Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Plošný úbytek tloušťky stěny potrubí

27. 4. 2021
 

Promiňte, tvorba těchto stránek teprve začíná.

1. Korekce a kontrola výpočtu v projektu

Popis výpočtu koroze/eroze v projektu je uveden v kapitole iPotrubí.cz - 3. Projektování potrubí - 6. Tvorba potrubní třídy (ipotrubi.cz) Výpočet pevnosti potrubí při korozi a erozi v projektu. Jde o to, že v provozu může mít potrubí vlastní rezervu proti korozi větší, než předpokládá výpočet koroze v projektu.

Stane se to takto: Po výpočtu teoretické tloušťky stěny se připočítávají přirážky zohledňující korozi (tj. korozní přirážka), záporná výrobní tolerance tloušťky stěny trubky a technologická přirážka zohledňující výrobní úbytky. Tato vypočítaná tloušťka stěny se zaokrouhluje jedině nahoru, a to k nejbližší vyráběné anebo k nejbližší objednatelné tloušťce stěny. Toto zaokrouhlení může mít vzhledem ke korozní přirážce podstatnou velikost. O tloušťku stěny danou tímto zaokrouhlením se může zvýšit korozní životnost potrubí.

 

2.Výpočet napětí v plošně zkorodované trubce a jeho porovnání s napětím dovoleným.

Maximální dovolená hodnota korozního přídavku se určuje v projektu a ověřuje ve výpočtu na základě korozní aktivity média pro stanovenou životnost. Průběh korozního úbytku v čase může být jiný, než se při výpočtu předpokládalo. Proto je nutné v určených intervalech úbytek kontrolovat. Tloušťka stěny trubky se může měřit metodami NDT např. ultrazvukem.

Jestliže kontrolujeme obvodové napětí, měří se tloušťka stěny na několika místech, doporučeno je minimálně na osmi, podle obrázku:

obr.11.1..jpg

Další postup měření je měření v měřících bodech uspořádaných do rastru či mřížky. Jestliže jde o přímou trubku, je předpoklad, že tloušťka stěny je po obvodě zhruba stejně velká. Proto nám stačí výpočet průměrné hodnoty naměřené tloušťky stěny trubky, získáme tak rozměr e2 podle obrázku dále. Tímto postupem bude započítána koroze vnějšího i vnitřního povrchu.

obr.11.2..jpg

Obvodové napětí v trubce se pak vypočítá podle vzorce:

 

kde p - je vnitřní tlak v trubce. A toto napětí se porovná s napětím dovoleným pro použitý materiál v potrubí. V případě, že se jedná o potrubí v zemi, je nutné ještě připočítat svislé zatížení způsobené nadložím.

obr.11.3..jpg

Dále je nutné zkontrolovat napětí osové. V tomto případě je nutné měření tloušťky stěny zopakovat na několika místech v podélném směru trubky. Jestliže jde o přímou trubku, je předpoklad, že tloušťka stěny je zhruba stejně velká. Proto nám stačí výpočet průměrné hodnoty naměřené tloušťky stěny trubky, získáme tak opět rozměr e2 .Tímto postupem bude započítána koroze vnějšího i vnitřního povrchu. Obvodové napětí v trubce se pak vypočítá od vnitřního tlaku podle vzorce