Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. Pokles podpěry

27. 4. 2021
 

 

Zatížení potrubí poklesem podpěr

Pokles podpěry může být způsoben např. změnami vlastností zeminy pod betonovou patkou anebo zemětřesením.

K výpočtu momentu byla použita aplikace třímomentových vět.

obrazek1.jpg

Průběh momentů je vidět na obrázku nahoře. Je zde vidět, že největší moment je M1, který je umístěn vždy nad potrubní podpěrou, která poklesla. Druhý největší moment je M2, který je umístěn nad sousedními podpěrami. My však potřebujeme určit též velikost momentu někde mezi, kde měříme napadení potrubí korozí tento bod je určen souřadnicemi x1 a x2. Z momentu pak se vypočítá napětí vydělením průřezovým modulem, který se získá započítáním tloušťky stěny potrubí, která je napadena plošnou korozí a změřena v počítaném průřezu.

v41.jpg

Těmito momenty je zatíženo potrubí od svislého poklesu podpěry. Působí tedy svisle.

Tedy pro moment uprostřed odvodíme:

v42.jpg

            Jestliže máme ohybový moment, napětí získáme vydělením průřezovým modulem trubky, který má zeslabenou stěnu naměřenou korozí. A naopak uvedené vzorce můžeme využít pro maximální svislý pokles podpěry:

v43.jpg