Jdi na obsah Jdi na menu
 


Patenty nebo jen technická řešení nabízené k výrobě

19. 10. 2013

Uložení plastového potrubí o mnoho snižující jeho průhyb a tepelnou roztažnost

jinak by se dalo nazvat též

Předizolované plastové potrubí se zabráněním průhybu a tepelné roztažnosti

 

            Současné instalace plastového potrubí vychází nejčastěji z uložení klasického ocelového potrubí, tj. využívá klasických podpěr. Toto uložení má řadu nevýhod spočívající ve specifických vlastnostech materiálu potrubí tj. plastů. A to je:

1.         plastové potrubí má velký průhyb, který se ještě časem zvětšuje, což neumožňuje vypouštění a odvzdušnění potrubí

2.         plastové potrubí má řádově větší tepelnou roztažnost než kovy, což musí být v návrhu řešeno.

3.         plastové potrubí není odolné vůči ztrátě stability. Vlivem vlastnosti plastů se ztráta stability může projevit až po nějaké době provozu. Mezi pojem ztráta stability počítáme tyto jevy: vybočení při vzpěru, zhroucení při podtlaku a boulení při ohybu a méně při osovém tlaku (myšleno jako opak tahu).

            Dosud se řešily jednotlivé tyto problémy jednotlivě takto:

1.                  Velký průhyb se řeší použitím nosného profilu umístěného pod potrubím (tzv. korýtek, což se dá využít pouze do DN100, větší potrubí musí mít podpěry velmi blízko sebe. Zde spočívá problém v tom, instaluje-li se kvůli podpěře rozsáhlá ocelová konstrukce

2.                  Tepelná roztažnost se řeší používáním kompenzátorů nebo pevné montáže potrubí

3.                  Ztráta stability se řeší přemrštěným dimenzováním potrubí. Tj. určení takového DN a tloušťky stěny, které nemá pro jiný mezní stav opodstatnění.

            Navrhované řešení spočívá ve využití systému  speciální konstrukce, která může být předmětem ochrany, proto ji zde nebudeme popisovat. Navrhované řešení umožňuje instalaci menšího počtu podpěr než je třeba pro nezpevněné potrubí a jako celek se chová jako s koeficientem tepelné roztažnosti téměř na úrovni kovů, ušetří se též za zařízení pro kompenzaci potrubí. Uvedeným zařízením může být řešeno i nebezpečí ztráty stability plastového potrubí.

             V případě nutnosti tepelné izolace potrubí je možno uvedenou konstrukci skrýt pod izolaci. Protože jde o plastové potrubí je výhodné použít například PUR izolaci a vyrábět celý systém jako předizolovacé potrubí.

 

            Fáze řešení: řešení je technicky zpracováno včetně postupu výpočtu a odzkoušeno, je provedena rešerše novosti patentovým zástupcem a zpracována přihláška patentu (která není podána). Vše ostatní závisí na dohodě s potencionálním výrobcem.

Autor hledá spolupráci s výrobním podnikem z uvedeného oboru.

 

Kontakt na autora: sdělíme na vyžádání .

 

Uveřejněno dne: 26.10. 2013