Jdi na obsah Jdi na menu
 


Materiály potrubí a všeobecné podklady

25. 7. 2013

1.            Boyer R., Collings E.W., Welssch G.: Materials property handbook-Titanium Alloys, Titanium Informatium Group

2.            Černoch S. a kol.: Strojně technická příručka, SNTL Praha, 1977

3.            Hamelin B.: Údržba a její nové pojetí, SNTL Praha , 1983

4.            Hořejší J., Šafka J. a kol.: Statické tabulky, SNTL Praha, 1987

5.            Chalupa A.: Navrhování ocelových konstrukcí, Vydavatelství ÚNM, Praha 1982

6.            Jirků S., Klepš Z., Nožička J.: Tabulky pro mechaniku a   strojnictví, Vydavatelství ČVUT, Praha 1993

7.            Kolektiv: Vlastnosti korozivzdorných ocelí, EuroInox Lucembursko, 2002

8.            Kratochvíl B., Švorčík V., Vojtěch D.: Úvod do studia materiálů, VŠCHT Praha, 2005

9.            Leinveber J., Vávra P.: Strojnické tabulky, Albra 2005

10.          Meyers M.A., Chawla K.K.: Mechanical Behavior of Materials, 2nd ed. Cambridge University Press, 2009.

11.          Macek K., Zuna P.: Strojírenské materiály, ČVUT 2003

12.          McCrum N.G., Buckley C.P., Bucknell C.B.: Principles of Polymer Engineering, Oxford University Press, 1997

13.          Pekař V.: Inovace pohledem inženýra, k stažení na adrese www.inovace.estranky.cz , 2008

14.          Podhora J.: Mechanické zkoušky na materiálech výrobků provozovaných za nízkých a vysokých teplot, článek na portálu TLAKinfo, 2008

15.          Poradenská příručka č.16. Ocelové materiály pro kotle a tlakové nádoby I, Výběr a vlastnosti ocelí. Technickoekonomický ústav hutního průmyslu, Praha, 1975 .

16.          Rochla M.: Stavební tabulky, SNTL Praha,1987

17.          Roylance, D.: Engineering Viscoelasticity, Massachusetts Institute of Technology, 2001

18.          Rosato, D.V. a ostatní (2001): Plastics Design Handbook, Springer, 2001.

19.          Tichý M. a kol.: Zatížení stavebních konstrukcí, SNTL 1987

20.          Vojtěch D.: Kovové materiály, VŠCHT Praha, 2006

21.          Vrzal B. a kol.: Strojnické tabulky, SNTL Praha, 1970