Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. Obsah: Jak napotrubí? IV.

29. 12. 2017

Václav Pekař: Jak na potrubí? IV.

E-kniha – Atlas řešení problematických potrubních konstrukčních uzlů 

 

Obsah:

 1. Úvod.. 8

2. Používané názvosloví. 9

3. Nutné podklady, znalosti a zásady pro návrh potrubí. 11

3.1. Zásady kreslení izometrií v tomto atlase. 11

3.2. Konkrétní provedení podpěr a závěsů. 12

3.2.1. Všeobecné zásady. 12

3.2.2. Zatížení konstrukce od podpěr a závěsů v závislosti na jejich typu. 12

3.2.3. Provedení kotvení/ pevného bodu. 13

3.2.4. Směrová zarážka ve všech směrech. 14

3.2.5. Provedení kluzného uložení se směrovou zarážkou ve směru x anebo  y. 15

3.2.6. Provedení vedení 18

3.2.7. Provedení kluzné tuhé podpěry bez vedení do stran. 18

3.2.8. Provedení pružné a konstantní podpěry. 19

3.2.9. Provedení tuhého závěsu. 20

3.2.10. Provedení pružného či konstantního závěsu. 22

3.2.11. Provedení uložení s tlumičem kmitů. 23

3.2.12. Provedení uložení se vzpěrnými tyčemi 24

3.2.13. Provedení uložení pro speciálně pro plastová potrubí 24

3.3. Používání a druhy vlnovcových kompenzátorů. 25

3.3.1. Všeobecné zásady. 25

3.3.2. Druhy vlnovcových kompenzátorů. 25

3.3.3. Silové působení kompenzátoru na okolní potrubí 28

3.3.4. Ucpávkové axiální kompenzátory. 29

3.3.5. Textilní (tkaninové) kompenzátory. 30

3.4. Použitá literatura a literatura pro další studium.. 30

4.  Řešení požadavků tepelné kompenzace.. 32

4.1. O nutnosti kompenzace délkové roztažnosti 32

4.2. Tepelná kompenzace vodorovného potrubí svým tvarem.. 32

4.3. Tepelná kompenzace svislého potrubí svým tvarem.. 33

4.4. Tepelná kompenzace kompenzátory vlnovcovými axiálními 34

4.5. Tepelná kompenzace kompenzátory vlnovcovými angulárními 35

4.6. Kompenzace potrubí u T-kusů. 35

4.7. Kompenzace potrubí u bypassů. 36

4.8. Kompenzace potrubí u rozvaděče. 37

4.9. Kompenzace potrubí u ventilů. 37

4.10. Odchylky v tepelné kompenzaci u potrubí z plastů. 38

4.10.1. Kompenzace horizontálních potrubí svým tvarem.. 38

4.10.2. Kompenzace horizontálních plastových potrubí pro uložení do korýtek. 38

4.10.3. Kompenzace plastových potrubí „pevnou montáží“. 39

4.11. Příklady špatného řešení potrubí z hlediska zabránění kompenzace tepelné roztažnosti 40

4.11.1. Umístění pevných bodů vedle sebe. 40

4.11.2. Vzpěr potrubí a následné zvlnění potrubí 40

4.11.3. Chybné umístění vlnovcového kompenzátoru na potrubní větvi 41

4.12. Použitá literatura a literatura pro další studium.. 41

5. Řešení potrubí u hrdel zařízení, která mají svá zatížení omezena   43

5.1. Omezení zatížení hrdel výrobcem zařízení či aparátu. 43

5.1.1. Ocelová hrdla aparátů. 43

5.1.2. Hrdla běžných válcových výměníků. 45

5.1.3. Smaltovaná hrdla aparátů. 45

5.1.4. Hrdla laminátových nádob. 45

5.1.5. Hrdla plastových nádob. 45

5.2. Omezení zatížení hrdel technickými normami 45

5.2.1. Omezení zatížení hrdel kotlů. 45

5.2.2. Omezení zatížení hrdel parní turbíny. 45

5.2.3. Omezení zatížení hrdel čerpadel 46

5.2.4. Omezení zatížení hrdel deskových výměníků. 46

5.2.5. Omezení zatížení hrdel ventilů. 46

5.3. Řešení potrubí u hrdel vodorovných.. 47

5.3.1. Potrubí u vodorovných hrdel, pouze podpěrami 47

5.3.2. Potrubí u vodorovných hrdel, pomocí kompenzátorů. 48

5.4. Řešení potrubí u hrdel svislých horních.. 49

5.4.1. Potrubí u svislých horních hrdel, pouze podpěrami 49

5.4.2. Potrubí u svislých horních hrdel, pomocí kompenzátorů. 50

5.5. Řešení potrubí u hrdel svislých spodních.. 51

5.5.1. Potrubí u svislých spodních hrdel, pouze podpěrami 51

5.5.2. Potrubí u svislých spodních hrdel, pomocí kompenzátorů. 51

5.6. Příklady špatného řešení potrubí z hlediska přetížení hrdel. 52

5.6.1. Velký pohyb hrdla anebo malé dovolené zatížení hrdla. 52

5.6.2. Blízká vzdálenost hrdla a pevného bodu. 52

5.6.3. Použití vlnovcového kompenzátoru na hrdle v případě velkého tlaku média. 52

5.7. Použitá  literatura a literatura pro další studium.. 53

6. Řešení uložení potrubí při hydraulickém zatížení. 54

6.1. Potrubí u volného výtoku. 54

6.2. Potrubí okolo pojišťovacího zařízení 54

6.3. Potrubí v případě existence hydraulického rázu. 55

6.4. Příklady špatného řešení potrubí z hlediska hydraulických zatížení 55

6.5. Použitá literatura a literatura pro další studium.. 55

7. Řešení potrubí při dynamickém zatěžování. 56

7.1. Řešení uložení potrubí přeladěním.. 56

7.2. Řešení uložení potrubí zatlumením.. 57

7.2. Potrubí v případě seizmicity. 57

7.3 Příklady špatného řešení potrubí z hlediska dynamických zatížení 58

7.4. Použitá literatura a literatura pro další studium.. 58