Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obsah: Jak na potrubí? V. - pevnostní výpočty počítačem

12. 12. 2016

Jak na potrubí? V.  E-kniha - pevnostní výpočty potrubí počítačem

 

Obsah:

 

1. Úvod  5

2. Používané názvosloví 6

3. Veličiny a jednotky všeobecné  10

4. Metoda konečných prvků a její využívání pro potrubní systémy  13

4.1. Metoda konečných prvků  13

4.1.1. Úvodní poznámky  13

4.1.2. Podstata řešení 13

4.1.3. Iterační kroky a kritéria konvergence  15

4.2.  Klasická laminátová teorie (CLT) 15

4.3. Zjednodušení metody konečných prvků pro potrubní systémy  16

4.3.1. Aplikace metody konečných prvků pro potrubní systémy  16

4.3.2. Kritérium konvergence  16

4.3.3. Okrajové podmínky  16

5. Obvyklá struktura výpočetního programu pro pevnostní výpočet potrubí 17

5.1. Préprocesor 17

5.2. Solver 17

5.3. Postprocesor 17

6. Hodnocení výpočetních programů pro pevnostní výpočty potrubí a jejich výčet 19

6.1. Druhy výpočetních programů potrubí 19

6.1.1. Výčet nejznámějších programů počítající potrubní systém jako celek  19

6.1.2. Výčet programů počítající jednotlivé části potrubí 20

6.1.3. Výčet programů počítající potrubní přírubový spoj 20

6.2. Kritéria pro hodnocení programů  20

7. Zadávání všeobecných dat do programu  23

7.1. Určení kódu či normy výpočtu  23

7.2. Výpočtové databáze  25

7.3. Zásady číslování uzlů (nodes) 25

8. Zadávání materiálových dat do programu  26

8.1. Zadávání všeobecných materiálových dat 26

8.2. Zadávání dat potřebných pro výpočet únavové únosnosti 27

8.3. Zadávání dat potřebných pro výpočet krípové únosnosti 27

8.4. Oceli 28

8.5. Litiny  28

8.6. Neželezné kovy  29

8.7. Plasty  30

8.8. Lamináty  32

8.9. Ostatní materiály pro potrubí 32

9. Zadávání reakčních složek vycházející z uložení, hrdel aparátů a napojovacích bodů potrubí do výpočtu  33

9.1. Uložení potrubí a reakce o tohoto uložení 33

9.2. Rozdělení podpěr podle zachycování reakcí 33

9.3. Uložení pro plastová potrubí - uložení do korýtek  34

9.4. Pohyb hrdel aparátů a zařízení způsobených tepelnou roztažností a reakce do potrubí 34

9.5. Tuhost hrdel aparátů a zařízení odvozená od namáhání skořepiny aparátu od potrubí 35

9.6. Pohyb napojovacích bodů způsobených tepelnou roztažností 35

10. Zadávání zatížení a vyhodnocování zatížení potrubí 36

10.1. Rozdělení zatížení 36

10.2. Zatížení prouděním a jinou dynamikou tekutiny  36

10.5. Zatížení uložením potrubí v zemi 37

10.6. Kombinování zatížení 37

10.7. Kombinace primárních napětí 37

10.8. Kombinace sekundárních napětí 37

10.9. Vyhodnocování průhybů, deformací a posuvů  38

10.10. Vyhodnocování únosnosti hrdel aparátů a ostatních zařízení 38

10.11. Vyhodnocení pevnosti potrubních spojů  38

11. Použitá literatura a literatura pro další studium   39