Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obsah: Jak na potrubí? VI. Bezpečnost a spolehlivost

17. 12. 2019

Jak na potrubí? VI.  E-kniha o pevnostních výpočtech potrubí - bezpečnost a spolehlivost.

 

 

Obsah:

1. Úvod  5

2. Používané názvosloví 6

3. Veličiny a jednotky všeobecné  9

4. Bezpečnost a analýza rizik u potrubí v provozu  10

4.1. Bezpečné technické řešení 10

4.2. Analýza rizik provozu potrubí 10

4.2.1. Nebezpečí překročení nejvyššího dovoleného tlaku či teploty  12

4.2.2. Nebezpečí překročení korozního/erozního přídavku  12

4.2.3. Nebezpečí únavového lomu  13

4.2.4. Nebezpečí překročení maximální dovolené deformace způsobené krípem   13

4.2.5. Nebezpečí a rizika pro potrubí uložená v zemi 14

4.3. Mezní stavy, které se dají ošetřit projektem a neměly by tak způsobovat zbytková nebezpečí /rizika  15

4.3.1. Pevnost potrubí – houževnatý lom   15

4.3.2. Křehký lom   16

4.3.3. Mezní stavy použitelnosti. 17

4.4. Minimalizace nebezpečí/rizika  17

4.4.1. Minimalizace uvedených rizik/nebezpečí projektantem zařízení 17

4.4.2. Minimalizace nebezpečí/rizika provozovatelem zařízení 17

4.5. Analýza rizik a PED   18

4.5.1. Všeobecné poznámky o PEDu  18

4.5.2. Kategorizace potrubí podle PEDu  19

4.5.3. Určení skupiny tekutiny  21

4.5.4. Určení stavu tekutiny  22

4.5.5. Definice nestabilního plynu  22

4.6. Analýza rizik a připravovaný zákon o provozu VTZ   22

4.6.1. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ   22

4.6.2. Nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních  23

4.6.3. Nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních. 23

5. Spolehlivost u potrubí v provozu  24

5.1. Základní pojmy  24

5.2. Spolehlivost potrubí a metody jejího získávání 26

5.2.1. Sdružená funkce hustoty pravděpodobnosti 26

5.2.2. Pravidlo násobení částečných pravděpodobností 27

5.3. Poruchové modely  28

5.4. Křivka teoretické degradace  28

5.5. Vanová křivka  29

5.6. Výhody a nevýhody metody spolehlivosti 30

5.7. Klasický příklad výpočtu pro potrubí i tlaková zařízení 31

5.7.1. Obvodové napětí válce způsobené tlakem: 31

5.7.2. Mezní úchylky průměru D0 a tloušťky stěny h potrubí podle jednolivých norem   31

5.7.3. Mezní úchylky tlaku p v potrubí 31

5.7.5. Získávání odolnosti potrubí 32

5.7.6. Životnost a spolehlivost potrubí 32

6. Použitá literatura a literatura pro další studium  33