Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obsah: Jak na potrubí? VII. - Atlas řešení

17. 12. 2019

Jak na potrubí? VII. E-kniha – Atlas řešení problematických potrubních konstrukčních uzlů

 

 

Obsah:

1. Úvod  6

2. Používané názvosloví 7

3. Nutné podklady, znalosti a zásady pro návrh potrubí 9

3.1. Zásady kreslení izometrií v tomto atlase  9

3.2. Konkrétní provedení podpěr a závěsů  10

3.2.1. Všeobecné zásady  10

3.2.2. Zatížení konstrukce od podpěr a závěsů v závislosti na jejich typu  10

3.2.3. Provedení kotvení/ pevného bodu  11

3.2.4. Směrová zarážka ve všech směrech  12

3.2.5. Provedení kluzného uložení se směrovou zarážkou ve směru x anebo  y  14

3.2.6. Provedení vedení 17

3.2.7. Provedení kluzné tuhé podpěry bez vedení do stran  17

3.2.8. Provedení pružné a konstantní podpěry  18

3.2.9. Provedení tuhého závěsu  19

3.2.10. Provedení pružného či konstantního závěsu  20

3.2.11. Provedení uložení s tlumičem kmitů  22

3.2.12. Provedení uložení se vzpěrnými tyčemi 22

3.2.13. Provedení uložení pro speciálně pro plastová potrubí 23

3.3. Používání a druhy vlnovcových kompenzátorů  24

3.3.1. Všeobecné zásady  24

3.3.2. Druhy vlnovcových kompenzátorů  24

3.3.3. Silové působení kompenzátoru na okolní potrubí 26

3.3.4. Ucpávkové axiální kompenzátory  28

3.3.5. Textilní (tkaninové) kompenzátory  28

3.4. Použitá literatura a literatura pro další studium   29

4.  Řešení požadavků tepelné kompenzace  31

4.1. O nutnosti kompenzace délkové roztažnosti 31

4.2. Tepelná kompenzace vodorovného potrubí svým tvarem   31

4.3. Tepelná kompenzace svislého potrubí svým tvarem   32

4.4. Tepelná kompenzace kompenzátory vlnovcovými axiálními 33

4.5. Tepelná kompenzace kompenzátory vlnovcovými angulárními 34

4.6. Kompenzace potrubí u T-kusů  34

4.7. Kompenzace potrubí u bypassů  35

4.8. Kompenzace potrubí u rozvaděče  36

4.9. Kompenzace potrubí u ventilů  36

4.10. Odchylky v tepelné kompenzaci u potrubí z plastů  37

4.10.1. Kompenzace horizontálních potrubí svým tvarem   37

4.10.2. Kompenzace horizontálních plastových potrubí pro uložení do korýtek  37

4.10.3. Kompenzace plastových potrubí „pevnou montáží“  39

4.11. Příklady špatného řešení potrubí z hlediska zabránění kompenzace tepelné roztažnosti 39

4.11.1. Umístění pevných bodů vedle sebe  39

4.11.2. Vzpěr potrubí a následné zvlnění potrubí 39

4.11.3. Chybné umístění vlnovcového kompenzátoru na potrubní větvi 40

4.12. Použitá literatura a literatura pro další studium   40

5. Řešení potrubí u hrdel zařízení, která mají svá zatížení omezena  42

5.1. Omezení zatížení hrdel výrobcem zařízení či aparátu  42

5.1.1. Ocelová hrdla aparátů  42

5.1.2. Hrdla běžných válcových výměníků  44

5.1.3. Smaltovaná hrdla aparátů. 44

5.1.4. Hrdla laminátových nádob  44

5.1.5. Hrdla plastových nádob  44

5.2. Omezení zatížení hrdel technickými normami 44

5.2.1. Omezení zatížení hrdel kotlů  44

5.2.2. Omezení zatížení hrdel parní turbíny  44

5.2.3. Omezení zatížení hrdel čerpadel 45

5.2.4. Omezení zatížení hrdel deskových výměníků  45

5.2.5. Omezení zatížení hrdel ventilů  45

5.3. Řešení potrubí u hrdel vodorovných  46

5.3.1. Potrubí u vodorovných hrdel, pouze podpěrami 46

5.3.2. Potrubí u vodorovných hrdel, pomocí kompenzátorů  47

5.4. Řešení potrubí u hrdel svislých horních  48

5.4.1. Potrubí u svislých horních hrdel, pouze podpěrami 48

5.4.2. Potrubí u svislých horních hrdel, pomocí kompenzátorů  49

5.5. Řešení potrubí u hrdel svislých spodních  50

5.5.1. Potrubí u svislých spodních hrdel, pouze podpěrami 50

5.5.2. Potrubí u svislých spodních hrdel, pomocí kompenzátorů  50

5.6. Příklady špatného řešení potrubí z hlediska přetížení hrdel 51

5.6.1. Velký pohyb hrdla anebo malé dovolené zatížení hrdla. 51

5.6.2. Blízká vzdálenost hrdla a pevného bodu  51

5.6.3. Použití vlnovcového kompenzátoru na hrdle v případě velkého tlaku média  51

5.7. Použitá  literatura a literatura pro další studium   52

6. Řešení uložení potrubí při hydraulickém zatížení 53

6.1. Potrubí u volného výtoku  53

6.2. Potrubí okolo pojišťovacího zařízení 53

6.3. Potrubí v případě existence hydraulického rázu  54

6.4. Příklady špatného řešení potrubí z hlediska hydraulických zatížení 54

6.5. Použitá literatura a literatura pro další studium   54

7. Řešení potrubí při dynamickém zatěžování 55

7.1. Řešení uložení potrubí přeladěním   55

7.2. Řešení uložení potrubí zatlumením   56

7.2. Potrubí v případě seizmicity  56

7.3 Příklady špatného řešení potrubí z hlediska dynamických zatížení 57

7.4. Použitá literatura a literatura pro další studium   57