Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. O uvedených výpočtech všeobecně

23. 3. 2015

 

1. Výpočet tloušťky stěny ocelových potrubí pro nejvyšší dovolený tlak a nejvyšší dovolenou teplotu pro určení potrubní třídy.

 

MANUÁL

Výpočet tloušťky stěny trubky a tvarovek pro potrubní třídu

dle ČSN EN 13480-3

 

  V uvedené normě EN 13480-3 jsou uvedeny vztahy, jejichž výsledkem je výpočet tloušťky stěny pro trubky a tvarovky pro předem definovanou potrubní třídu. Uvedené vztahy se dají uspořádat do vývojového diagramu. Tento diagram byl převeden do tabulkového procesoru Excel a uveden na listu „Výpočet tloušťky stěny pro TP“ tohoto souboru.

 

Jak list „Výpočet tloušťky stěny pro TP“ vyplnit? Vyplňují se pouze hodnoty v bílých a šedivých buňkách, výsledky jsou v buňkách světle modrých.

Hodnoty, která se zadávají pro všechna DN stejná:

Buňka F4: Zadává se max.dovolený tlak PS v bar g (tj. zadává se hodnota přetlaku)

Buňka F5: Zadává se max.dovolená teplota TS ve stupních Celsia.

Buňka F6: Zadává se dovolené napětí, které se vypočítá pro zadaný materiál v závislosti na maximální dovolenou teplotu viz tabulka „Dov. napětí ocelí“

Buňka P4: Zadává se korozně erozní přídavek v mm určený pro danou životnost

Buňka P5: Zadává se přídavek tloušťky stěny určený technologickým požadavkem.

 

Hodnoty, které se zadávají pro každý DN jiné:

Každý řádek znamená výpočet pro určitý DN. Řádky se vyplňují postupně z leva doprava. V šedivých buňkách je možno si pouze vybírat z předvolených možností.

Sloupec C. Zadejte jmenovitý průměr potrubí. (informace nevstupuje do dalších vztahů)

Sloupec D. Zadejte vnější průměr potrubí v mm.

Sloupec E. Zadejte druh trubky z hlediska výroby jako buď svařovanou anebo bezešvou

Sloupec F.V případě svařované trubky zadejte součinitel hodnoty spoje, vyberte ze tří předvolených hodnot. Pro bezešvou zadejte 1,0.

Sloupec I. Zde se zadává  z normou dané řady skutečně vyráběná tloušťka trubky. Vždy se volí větší než hodnota tloušťky trubky vypočítaná ve sloupci H. Řada vyráběných tlouštěk viz tab. DN.

Sloupec M. Zadej "pressure factor" tvarovky.

Sloupec P . Zde se zadává  z normou dané řady skutečně vyráběná tloušťka tvarovky. Vždy se volí hodnota větší než hodnota tloušťky trubky vypočítaná ve sloupci O.

 

Výsledky pro trubku:

Sloupce L Automaticky generuje schválení vybrané tloušťky stěny trubky ve sloupci I. Jestliže se zde vygeneruje slovo „Ano“, pak je zvolená tloušťka stěny trubky schválena. Jestliže se objeví slovo „Ne“, je nutné přidávat tloušťku stěny trubky tak dlouho, dokud se neobjeví „Ano“ .

 

Výsledky pro tvarovky:

Sloupce S Automaticky generuje schválení vybrané tloušťky stěny tvarovky ve sloupci P. Jestliže se zde vygeneruje slovo „Ano“, pak je zvolená tloušťka stěny trubky schválena. Jestliže se objeví slovo „Ne“, je nutné přidávat tloušťku stěny trubky tak dlouho, dokud se neobjeví „Ano“ .

 

bez-nazvu1.jpg

              Další listy v tomto excelovském sešitu obsahují dovolená napětí ocelí a tabulka průměrů potrubí a tlouštěk stěn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Výpočty pro tvorbu potrubní třídy