Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všeobecné podmínky pro autory příspěvků odborného textu

12. 9. 2013

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UVEŘEJNĚNÍ PŘÍSPĚVKU

 

1. Nabyvatel

1.1. Nabyvatelem služby je Sdružení pro web iPotrubi.cz, které je zastoupeno…….., a má uzavřenou smlouvu o umožnění vytváření a provozování www stránek s firmou Websitemaster a.s. rámci stránek na adrese www.estranky.cz,.

1.2. Nabyvatel provozuje internetové stránky www.ipotrubi.cz, která je na internetu volně dostupná.

 

2. Autor

2.1. Autorem je osoba jejíž jméno je udáno pod dílem, a jejíž jméno a adresa je uvedená v internetové korespondenci při zaslání díla nabyvateli. Jméno, adresa autora anebo jiný kontakt na autora může anebo nemusí  být zveřejněno společně s dílem (dle přání autora).

 

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je závazek nabyvatele uveřejnit na  výše uvedených internetových stránkách jeho odborný příspěvek. (dále jen „dílo“).

 

4. Uzavření smlouvy

4.1. Doba uzavření smlouvy je okamžik schválení díla autora nabyvatelem.

4.2. Autor má nárok na schválení díla, jestliže dílo neodporuje ustanovením v odstavcích 5. Obsah díla

4.3. Nabyvatel uveřejní dílo neprodleně po schválení.

4.4. Nabyvatel uveřejní dílo včetně jména autora, jeho adresy anebo jména a adresy zaměstnavatele za jménem autora, vše dle přání autora.

4.5. Nepřeje-li se autor jinak, platí pro další rozšíření díla pravidla "Creative Commons" uveřejněné na úvodní stránce. Dle přání autora může být vyznačen za textem jiný rozsah autorského práva společně se jménem autora, pakliže je v souladu s autorským zákonem.

 

5. Obsah díla

5.1. Dílo může obsahovat pouze odborný text na téma „potrubí a jeho součásti“ anebo „tlaková zařízení“

5.2.  Dílo neobsahuje reklamu ani kontakt na jakéhokoli výrobce z oboru "potrubí a jeho součásti".

5.3. Dílo nemůže obsahovat text, který je obtěžující, hanlivý, proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy nebo pohlaví, který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání

 

6. Ukončení uveřejnění díla

6.1. K ukončení uveřejnění díla dochází, ukončí-li stránky definované v bodě 1.1. svoji činnost anebo po vzájemné dohodě nabyvatele a autora.

 

7. Další ujednání

7.1. Nabyvatel si vyhrazuje právo dle potřeby měnit tyto všeobecné podmínky.

7.2. Nabyvatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 15. 10. 2013