Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Otázky a odpovědi. Diskuse.

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Tlakové ztráty

Karel,9. 12. 2021 10:13

Dnes jsem náhodou narazil na web ipotrubi.cz a kontakt na Vás. Zabýváme se úpravou bazénových vod s výkony do 50m3/h a byť jsme stále malinká firma, máme už více než 20 let zkušeností. Přesto nemám stále čisté svědomí ve věci návrhu potrubí s ohledem na tlakové ztráty v něm vznikající. Dodnes neumím tyto ztráty spočítat, nevím kde zjistit potřebné údaje k jednotlivým fitinkům atd., takže stále věci děláme pocitově na základě možných průtoků potrubím při dodržení rychlosti proudění atd. Samozřejmě se nám tak občas překvapení nevyhnou a nedocílíme výkonu, který jsme očekávali.
Cítím, že nestačí jen vzorně kotvené a provedené potrubí. Možná mylně, ale domnívám se, že tím, jak používáme jen poměrně úzký sortiment tvarovek v tlakovém PVC, mohl by k tomu postačovat i poměrně jednoduchý kalkulátor v excelu, kde bych nadefinoval množství jednotlivých fitinků, délky tras a možná pár dalších údajů, abych získal představu o celkových ztrátách. Uvažuji správně nebo je to mnohem složitější?

Re: Tlakové ztráty

Ing.Pekař,9. 12. 2021 10:22

Ohledně výpočtu tlakových ztrát v potrubí uvádím, že je to dost složitá otázka a vám by se hodilo určité zjednodušení. Na stránkách www.ipotrubi.cz se sním zabýváme na straně iPotrubí.cz - 6. Hydrodynamické a termodynamické výpočty - 2. Výpočet tlakových ztrát (ipotrubi.cz), kde je hodně teorie, která je pro vás asi zbytečná. Zde byste mohli používat jen iPotrubí.cz - 6. Hydrodynamické a termodynamické výpočty - 2. Výpočet tlakových ztrát - 6. Výpočet vnitřního průměru potrubí (ipotrubi.cz) Po tomto výpočtu vnitřního průměru bych navrhoval určit si trasu potrubí, vypočítat tlakové ztráty potrubí a porovnat s tlakem (anebo s výškou vodního sloupce), které dává čerpadlo. Na výpočet tlakových ztrát je možné si pořídit program či aplikaci, záleží na vás, co do toho chcete investovat. Zde je možné s nimi pracovat i zadarmo: Přibližný výpočet tlakové ztráty třením v potrubí - TZB-info , Výpočet tlakové ztráty třením v potrubí - TZB-info , Výpočet tlakové ztráty místními odpory - TZB-info , Hodnoty součinitelů místních ztrát - základní tvarovky v potrubí - TZB-info a jistě zde dole na stránce najdete další odkazy na různé další výpočty. Jak jste jistě poznal stránky www.ipotrubi.cz se primárně zabývají pevnostními výpočty potrubí.

ČSN 13 0108 - Provoz a údržba potrubí

PKzL,14. 10. 2021 12:49

Dovolte dotaz týkající se výše uvedené normy. Jak se na ni jako odborníci díváte? Provádíte kontroly potrubí a školení obsluh potrubí v souladu se zněním této normy? Setkávám se s tím, že někde jej chtějí, někde ne, někde jen na teplovody/horkovody... Je to také zmatené a norma má navíc nejlepší léta za sebou...

Re: ČSN 13 0108 - Provoz a údržba potrubí

Ing.Pekař,14. 10. 2021 13:38

1.Ve všeobecnosti platí, že normy nejsou závazné. Závazné se stávají, jestliže jsou v součinnosti s nějakým zákonem, nařízením vlády či vyhláškou. Evropské normy (nožná tak budou označeny i nové české) mají mají Přílohu ZA, kde je to uvedeno. Vámi uvedená norma tak závazná pravděpodobně není.
2. Staré vyhlášky se netýkají potrubí a i nové připravované NV se s velkou pravděpodobností potrubí nebudou týkat. V některých případech je to divné, například při instalaci pojišťovacího ventilu na potrubí.
3.Někdo tedy musí riziková potrubí kontrolovat a dozorovat. Jsou to inspektoři a technici mající na starost všeobecnou bezpečnost práce. To oni mají zpracovávat analýzu rizik pro celou provozní jednotku. A dělají-li to poctivě, musí jim tam vyskočit potrubí jako nekontrolované tlakové zařízení a neví co s tím. Hledají tedy v normách a objeví tuto vámi uvedenou archaickou normu, která nebyla zrušena, protože asi v některých odstavcích nemá náhradu. A proto vás požádali o kontrolu a je dobře, že jste na tento problém upozornil.

Re: Re: ČSN 13 0108 - Provoz a údržba potrubí

PKzL,14. 10. 2021 13:59

Děkuji za obsáhlou reakci. Teď je ale otázkou, jak se k tomu stavět. Zatím se s touto "problematikou" setkávám jen u některých provozovatelů, kteří mají např. ve výměníkové stanici horkovodní přívod z městské teplárny. A právě pracovník BOZP trvá na tom, že musí být provedena každý půlrok kontrola potrubí, že je vše OK a navíc musí být každé 2 roky proškolena obsluha ze znalostí této normy. A z toho jsem zmaten, vesměs to přetrvává tam, kde se tyto prohlídky "historicky" dělají, jinde (jiní pracovníci BOZP) na tom netrvají. Pokud bych šel do důsledku a prováděl kontrolu potrubí v souladu s touto normou, tak se vlastně musí kontrolovat absolutně vše (bez ohledu na tlak, teplotu, DN...).

Re: Re: Re: ČSN 13 0108 - Provoz a údržba potrubí

Ing.Pekař,14. 10. 2021 14:50

Záleží na vás. U starších potrubí je největší nebezpečí překročení korozního přídavku a jestliže potrubí začne kmitat.

Re: Re: Re: Re: ČSN 13 0108 - Provoz a údržba potrubí

PKzL ,14. 10. 2021 16:54

Mně spíš jde o to, jestli jsou aktuálně tyto prohlídky povinné. Říkám si, že kdyby ano, tak to asi bude víc řešeno a min. mezi odbornou veřejností by to bylo nějak "v povědomí". Nicméně podle toho co píšete to je spíš o "aktivitě" daného subjektu. Jelikož je to jen v normě, která není jako NV či vyhláška závazná (povinnost ji dodržovat), tak zde asi ani nehrozí žádný postih, pokud není prohlídka provedena. Navíc, jak jsem uvedl, norma je taková zvláštní a trochu za zenitem, už úměrně tomu, že při jejím dodržení by se muselo skutečně kontrolovat každé (i sebe nejpodstatnější) potrubí.

Re: Re: Re: Re: Re: ČSN 13 0108 - Provoz a údržba potrubí

PKzL ,15. 10. 2021 10:19

Říkám si, jestli teda "neoperovat" s tím, že prohlídka je uvedena jen v normě, takže povinná není. Trochu v tom ale nehraje p. Matěják (předseda ATZ), který se odkazuje na povinnost prohlídek dle Vyhlášky 378. Zde se ale hovoří o 12ti měsíčním intervalu prohlídek a hlavně v této vyhlášce není striktně potrubí uvedeno.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: ČSN 13 0108 - Provoz a údržba potrubí

Ing.Pekař,15. 10. 2021 11:04

Jestli jsem vyhlášku dobře četl, není tam ani, že to má dělat revizní technik tlakových zařízení, i když k tomu má profesně nejblíže. Jak jsem již psal spadlo to na BOZP, kteří se s tím vypořádávají různě. A ani nové NV nemá v plánu tuto nelogičnost vyřešit.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ČSN 13 0108 - Provoz a údržba potrubí

PKzL ,15. 10. 2021 13:00

Takže to evidentně může dělat skoro kdokoliv. Teď je ale otázkou, jestli dle ČSN, tj. každý půlrok (+ osvědčení obsluh) nebo jednou za rok dle Vyhlášky 378.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ČSN 13 0108 - Provoz a údržba potrubí

PKzL,16. 10. 2021 7:07

A Váš názor na tuto problematiku? Je tedy nějaká "oficiální povinnost" dělat prohlídky potrubí a pokud ano, tak kterých potrubích a na základě čeho? Nebo se skutečně jedná jen o zodpovědnou aktivitu některých BOZP? Vy osobně takové konbtroly děláte?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ČSN 13 0108 - Provoz a údržba potrubí

Ing.Pekař,16. 10. 2021 8:47

Napsal jsem vám, co o problematice vím, ale rozhodnutí musí dělat každý sám za sebe.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ČSN 13 0108 - Provoz a údržba potrubí

PKzz,16. 10. 2021 8:58

OK, evidentně tedy v tomto směru máme zase trochu zmatek, který je způsoben nejednoznačnými právními předpisy. Je tedy skutečně na zvážení každého jednoho, jak se k tomu staví, pak je asi otázkou na "koho" narazí daná organizace při kontrole, jak si tento "někdo" předpisy také vykládá... Za Váš názor děkuji, i když se to úplně nezdá, byl pro mě přínosný.

zkušební tlak

Ing.Michal,7. 12. 2020 14:01

Můžete mi prosím poradit ohledně zkušebního tlaku potrubí:

Může být zkušební tak v potrubí vyšší než je PN přírub potrubí? Výpočtem podle normy 13480 vychází zkušební tlak v potrubí 20,5 Bar, ale na potrubí se nacházejí komponenty PN16, je to v pořádku? Podle normy EN 1092-1 je maximální dovolený tlak 16 Bar

Re: zkušební tlak

Ing.Pekař,7. 12. 2020 14:04

Dobrý den,

PN už neoznačuje neoznačuje jmenovitý tlak v potrubí, ale je o odolnostní jednotku k tlaku u přírub. Tedy příruba PN 16 odolá tlaku 16 bar g při 20°C . Je tak konstruovaná a vypočítaná. Pro tento výpočet se vypočítává dovolené napětí, zjednodušeně řečeno, vydělením meze kluzu koeficientem 1,5. Tlaková zkouška se porovádí pro zkušební tlak 1,43x nejvyšší dovolený tlak. Je zde tedy rezerva 7%. Tato rezerva se tedy při tlakové zkoušce, která se provádí právě při 20°C, využívá.

Protože se tlaková zkouška provádí při 20°C, není zde započítáno zatížení příruby od tepelné roztažnosti potrubí, které přírubu zatěžuje dodatečnými silami a momenty, na které musí být potrubí i příruba dimenzována při celkovém návrhu a výpočtu.

Při vyšších teplotách se zkušební tlak vypočítáván s menším koeficientem, ale při návrhu příruby musíme vzít v úvahu i tlakoteplotní tabulku příruby a použít přírubu na menší tlak než je PN.

Všechny tyto jevy rezervu při tlakové zkoušce, která se koná při 20°C zvětšují.

Závěr: PN je určující pro nejvyšší dovolený tlak nikoli pro tlak zkušební. Jinak: zkušební tlak může přesahovat PN příruby.

Re: Re: zkušební tlak

Jiří Bureš,24. 9. 2021 6:24

Dobrý den, o stejnou problematiku jsem se také zajímal . Dřív bylo možné aby zkušební tlak překročil PN přírub. Bylo to i v normě na příruby, kde bylo uvedena že teplotně tlaková charakteristika přírub umožňuje překročit PN. Nyní to uvedeno není. Hlavní problém ale nevidím v přírubách, ale v armaturách na potrubí. Od několika výrobců mám potvrzeno, že ani při tlakové zkoušce nesmím překročit PN armatur, což je hlavní problém. Výrobce zkouší armatury na cca 2x PN armatury, ale to je pouze jeho rezerva a provozovateli neumožňuje PN překročit ani při tlakové zkoušce.

Re: Re: Re: zkušební tlak

Ing. Pekař,24. 9. 2021 8:46

Ano, máte pravdu, u armatur musíme poslechnout výrobce, protože do jejich kuchyně nevidíme. Ještě mě napadla možnost provádět tlakovou zkoušku bez armatur, u kterých to nejde a potrubí zaslepit. Pojišťovák anebo průtržnou membránu také nemůžeme zatížit zkušebním tlakem.

tlak v potrubí

Pavel,11. 8. 2021 9:26

Mám problém s tlakem v potrubí tak, abych docílil na tlak na konci větve. Na potrubí je napojeno 12 ks čerpadlem typu WOMA ARP 400 o výkonu 225 bar Q 544l/min v provozu jsou 8 čerpadel pro primární ostřik plechů 200 bar a sekundární ostřik 150 barů. Měnily jsme trysky kvůli hltnosti a odporu snahou je srazit z 8 čerpadel na 7. Trysky jsme měnily za nové a čerpadla renovujeme a otázka zní zda se nedá udělat v tlakovém potrubí nějaké zúžení a docílit tak odporu ve větvy a zvednout tlak případně co se dá udělat z potrubím aby se dalo tohle docílit. Snaha je jet na 7 čerpadel při stejném tlaku

Re: tlak v potrubí

Ing. Pekař,11. 8. 2021 9:34

Děkujeme vám za důvěru, ale bohužel, neumím vám odpovědět. Toto není přesně to, čím bych se zabýval. Hydraulikou se zabýváme jen omezeně a pouze v případě, že tvoří zatížení pro potrubí. Proto vyzývám všechny naše čtenáře, kdyby dokázali poradit, aby tak učinili.

montážní tabulky

svářeč,11. 7. 2021 9:45

Všiml jsem si Vašich stránek a chtěl bych poprosit o radu. Živím se jako svářeč tig většinou pracuji na nerezi. A chtěl bych se posunout a naučit se jak si spočítat trasu potrubí. Nikde není nic moc co si přečíst. Nikdo moc neporadí tak se snažím sám. V práci se snažím pracovat s křížovým laserem a měřit na střed potrubí na osu. Zatáčky si změřím koleno vezmu polovinu a přidám půl průměru a vím kolik přičíst nebo odečíst k trubce. A chtěl bych Vás poprosit jestli by jste neměl nějakou knížku nebo třeba papír na kterém je vysvětleno jak co měřit a odečítat. Myslel jsem to s knihou tak že třeba ke svařování je nějaká literatura, kde si člověk může něco přečíst zjistit. Například v Americe je kniha tzv. Blue book a tam je rozepsané, jaký uhel dá koleno při rozřezání napůl jak spočítat etáž v daném průměru potrubí.