Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Otázky a odpovědi. Diskuse.

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

tlak v potrubí

Pavel,11. 8. 2021 9:26

Mám problém s tlakem v potrubí tak, abych docílil na tlak na konci větve. Na potrubí je napojeno 12 ks čerpadlem typu WOMA ARP 400 o výkonu 225 bar Q 544l/min v provozu jsou 8 čerpadel pro primární ostřik plechů 200 bar a sekundární ostřik 150 barů. Měnily jsme trysky kvůli hltnosti a odporu snahou je srazit z 8 čerpadel na 7. Trysky jsme měnily za nové a čerpadla renovujeme a otázka zní zda se nedá udělat v tlakovém potrubí nějaké zúžení a docílit tak odporu ve větvy a zvednout tlak případně co se dá udělat z potrubím aby se dalo tohle docílit. Snaha je jet na 7 čerpadel při stejném tlaku

Re: tlak v potrubí

Ing. Pekař,11. 8. 2021 9:34

Děkujeme vám za důvěru, ale bohužel, neumím vám odpovědět. Toto není přesně to, čím bych se zabýval. Hydraulikou se zabýváme jen omezeně a pouze v případě, že tvoří zatížení pro potrubí. Proto vyzývám všechny naše čtenáře, kdyby dokázali poradit, aby tak učinili.

montážní tabulky

svářeč,11. 7. 2021 9:45

Všiml jsem si Vašich stránek a chtěl bych poprosit o radu. Živím se jako svářeč tig většinou pracuji na nerezi. A chtěl bych se posunout a naučit se jak si spočítat trasu potrubí. Nikde není nic moc co si přečíst. Nikdo moc neporadí tak se snažím sám. V práci se snažím pracovat s křížovým laserem a měřit na střed potrubí na osu. Zatáčky si změřím koleno vezmu polovinu a přidám půl průměru a vím kolik přičíst nebo odečíst k trubce. A chtěl bych Vás poprosit jestli by jste neměl nějakou knížku nebo třeba papír na kterém je vysvětleno jak co měřit a odečítat. Myslel jsem to s knihou tak že třeba ke svařování je nějaká literatura, kde si člověk může něco přečíst zjistit. Například v Americe je kniha tzv. Blue book a tam je rozepsané, jaký uhel dá koleno při rozřezání napůl jak spočítat etáž v daném průměru potrubí.

Re: montážní tabulky

Ing. Pekař,11. 7. 2021 14:27

Nevím o tabulkách nebo návodech vámi požadovaného typu. Určitě by se takové tabulky daly vytvořit, ale byla by to rozsáhlá práce. Proto vyzývám všechny naše čtenáře, kdyby o takových návodech či tabulkách věděli, aby se zde ozvali a napsali sem jakékoli informace o uvedeném.

fitness for service

jiří,11. 7. 2021 8:32

Ještě jednu otázku k uvedenému? Existuje pro FFS nějaký výpočetní program, který je možné využít?

Re: fitness for service

Ing.Pekař ,11. 7. 2021 11:40

Pro výpočet plošné koroze je možné použít jakýkoli program pro výpočet potrubí a jako tloušťku použít tloušťku stěny potrubí, které jsme naměřili. Pro místní úbytek kovu má CaesarII zapracovaný modul B31G. Pro lomovou mechaniku a únavu (výpočet trhliny) je vhodné přidružený program k CaesaruII s názvem NOZZLEPRO od stejného dodavatele jako CaesarII

Re: Re: fitness for service

Ing. Pekař,11. 7. 2021 14:19

Ještě několik informací k programu NOZZLEPRO: Je vhodný pro tlakové nádoby i pro potrubí, čili můžeme vytvořit jeden výpočetní model tj. tlaková nádoba i s potrubím. Tento model v první řadě vypočítá metodou FEA. Dále tam jsou různé nadstavby a jednou z nich je výpočet trhliny lomovou mechanikou.

fitness for service

jiří,13. 4. 2021 10:26

Slyšel jsem v souvislosti s potrubím anebo s tlakovými zařízeními všeobecně, termín: "fitness for service". Můžete ho blíže vysvětlit?

Re: fitness for service

Ing. Pekař,13. 4. 2021 12:08

I když to není přesný překlad používá se "fitness for service" v amerických normách a odborné literatuře ve smyslu, jestli je potrubí či jiné tlakové zařízení "ještě vhodné pro službu (provoz)"? V rámci tohoto hodnocení se provádí i výpočet maximálních rozměrů vad, které ještě umožňují provoz. Je především o výpočet maximálního napadení korozí, především maximálních rozměrů korozních důlků u důlkové koroze a o výpočet maximálního rozměru trhliny. Více se na našich stránkách můžete dozvědět v kapitole 10 a podkapitole 7. Americké normy, podle kterých lze uvedené vypočítat jsou uvedeny v literatuře.

Re: Re: fitness for service

Ing. Pekař,27. 4. 2021 12:21

Opravuji: více se můžete dozvědět v kapitole 11. Fitness for service

publikace "Jak na potrubí

Marat,27. 7. 2020 14:39

Slyšel jsem o připravovaném vydání knihy pana Pekaře: Jak na potrubí? Kdy vyjde? Je ještě možnost zadat do ní reklamu? Máme o zadání reklamy velký zájem.

Re: publikace "Jak na potrubí

Ing.Pekař,12. 8. 2020 9:01

Ano, publikace je v plánu, bližší se dovíte na těchto stránkách kapitola 13. Kniha - jak na potrubí?

Re: publikace "Jak na potrubí

Ing.Pekař,12. 9. 2020 16:34

Zadávání reklamy do připravované knihy "Jak na potrubí" bude ukončeno dne 30.9.2020

Re: publikace "Jak na potrubí

Ing.Pekař,14. 1. 2021 13:50

Kniha "Jak na potrubí?" právě vyšla!!!!!!!! Více se o ní dozvíte v kapitole 13.Kniha -Jak na potrubí? na těchto stránkách

zkušební tlak

Ing.Michal,7. 12. 2020 14:01

Můžete mi prosím poradit ohledně zkušebního tlaku potrubí:

Může být zkušební tak v potrubí vyšší než je PN přírub potrubí? Výpočtem podle normy 13480 vychází zkušební tlak v potrubí 20,5 Bar, ale na potrubí se nacházejí komponenty PN16, je to v pořádku? Podle normy EN 1092-1 je maximální dovolený tlak 16 Bar

Re: zkušební tlak

Ing.Pekař,7. 12. 2020 14:04

Dobrý den,

PN už neoznačuje neoznačuje jmenovitý tlak v potrubí, ale je o odolnostní jednotku k tlaku u přírub. Tedy příruba PN 16 odolá tlaku 16 bar g při 20°C . Je tak konstruovaná a vypočítaná. Pro tento výpočet se vypočítává dovolené napětí, zjednodušeně řečeno, vydělením meze kluzu koeficientem 1,5. Tlaková zkouška se porovádí pro zkušební tlak 1,43x nejvyšší dovolený tlak. Je zde tedy rezerva 7%. Tato rezerva se tedy při tlakové zkoušce, která se provádí právě při 20°C, využívá.

Protože se tlaková zkouška provádí při 20°C, není zde započítáno zatížení příruby od tepelné roztažnosti potrubí, které přírubu zatěžuje dodatečnými silami a momenty, na které musí být potrubí i příruba dimenzována při celkovém návrhu a výpočtu.

Při vyšších teplotách se zkušební tlak vypočítáván s menším koeficientem, ale při návrhu příruby musíme vzít v úvahu i tlakoteplotní tabulku příruby a použít přírubu na menší tlak než je PN.

Všechny tyto jevy rezervu při tlakové zkoušce, která se koná při 20°C zvětšují.

Závěr: PN je určující pro nejvyšší dovolený tlak nikoli pro tlak zkušební. Jinak: zkušební tlak může přesahovat PN příruby.

Caesar II

Ing.Pekař,28. 11. 2020 16:00

Byl by zde zájem o diskusi na téme CaesarII a výpočty potrubí s Caesarem II?

půlmilióntý návštěvník

Ing.Pekař,28. 11. 2020 15:52

Upozoňuji návštěvníky našich stránek, že tyto stránky brzy navštíví půlmilióntý návštěvník. Prosím toho, komu se to podaří, aby stránku printskrínem vyfotografoval a snímek nám zaslal na adresu pekarv@ipotrubi.cz. Děkujeme.

Kontrola podpěr

Švec,24. 8. 2020 9:53

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda nevíte, jestli není někde v nějakém předpise/ v normě stanoveno, že má být zajištěn přistup k uložením potrubí/pružinovému uložení z důvodu možnosti provádění kontroly, udržby,...?

Re: Kontrola podpěr

Ing.Pekař,24. 8. 2020 10:15

Podpěrami potrubí se zabývá ČSN EN 13480-3 Kovová průmyslová potrubí, část 3, kapitola 13. Podpěry potrubí a Příloha N Dokumentace podpěr. Žádný požadavek o přístupu k podpěrám jsem nenašel. Pro plynovody platí ještě předpisy TPG, ale nevzpomínám si tam něco takového bylo. Potrubí jsou, co se týká revizí a kontrol opomíjena a ani v připravovaném zákoně o VTZ a návazném nařízení vlády, týkající se tlakových zařízení není potrubí zařazeno mezi VTZ a nebude tedy podle tohoto předpisu nijak revidováno ani kontrolováno. Ale předepsané kontroly nebo revize potrubí se mohou objevit ve vnitřních předpisech jednotlivých podniků, které se zabývají provozem, např. provozní řád.
Ale všeobecně: Potrubí stárne a jeho stárnutí je z velké části závislé na řádné funkci podpěr. Je tedy nutné starat se o údržbu podpěr. Chce-li provozovatel potrubí, aby potrubí vydrželo v provozu co nejdéle, musí kontrolovat podpěry. Jestliže nejsou tyto podpěry přístupny k údržbě běžným způsobem, musí se pak údržba dělat postupem dražším, při kterém budou podpěry zpřístupněny např. pracovníky vyškolenými pro práci ve výškách.