Jdi na obsah Jdi na menu
 


Horkovody II

30. 11. 2021

5. Mezní stavy předizolovaného potrubí

                      Podle ČSN EN 13941-1 je nutné zkontrolovat výpočtem tyto mezní stavy předizolovaného potrubí:

       Mezní stav A – porucha způsobená plastickou deformací

       Mezní stav A1 – maximální možný mezní stav se dosáhl pro jednoduchou kombinaci sil,

              Kontrola membránového napětí, Kontrola membránového a ohybového napětí      

Mezní stav A2 – maximální možný mezní stav se dosáhl opakováním kombinace sil (porucha způsobená postupně plastickou deformací v příčném řezu trubky = ratcheting)

Mezní stav B - porucha způsobená únavou

Mezní stav B1 - porucha způsobená nízkocyklovou únavou

Mezní stav B2 - porucha způsobená vysokocyklovou únavou

       Výpočet únavy vychází z norem ČSN EN 13448-3 a ČSN EN 13480-3, včetně použití Palmgren-Minerovy podmínky. Únavová křivka je však jiná.

Mezní stav C – porucha způsobená nestabilitou systému anebo části

Mezní stav C1 – Místní boulení stěny

Mezní stav C2 – Globální nestabilita – vzpěr

Mezní stav D – neschopnost provozu, Ovalizace

Mezní stavy pro PUR a PE

Mezní stav pro stlačení PUR v místech bočního tlaku od polštáře je 0,15 MPa

Mezní stav pro smyk v PUR

Mezní stav pro PE opláštění . Za normálních podmínek není napětí na opláštění rozhodující, protože porušení nastává při lokálních nárazech 

Mezní stav pro ventily – uzavírací armatury. Kontrola přípojných sil pro ventily.

Kontrola vertikální stability potrubí musí být, když nastane

        - malá vrstva zeminy

        - vysoká hladina spodní vody

        - sedání nezkonsolidované zeminy 

 

5. Použitá literatura

Cikhart J.: Soustavy centralizovaného zásobování teplem. SNTL Praha, 1989
ČSN EN13941-1 Vedení vodních tepelných sítí – Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země, Část 1 Navrhování
ČSN EN13941-2 Vedení vodních tepelných sítí – Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země, Část 2 Realizace
ČSN EN 253 Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu
ČSN EN 448 Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Tvarovky pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu
ČSN EN 488 - Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu
ČSN EN 489-1 - Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Část 1: Spojky pro teplonosné trubky s tepelnou izolací pro vodní tepelné sítě podle EN 13941-1

ČSN 130100 Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Klasifikace - Kategorie.

ČSN 130101 Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Všeobecné požadavky na projektování.

ČSN 130104 Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Dokumentace