Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozvod a doprava sypkých materiálů

13. 5. 2017

1.Všeobecně

Potrubí pro dopravu sypkých materiálů tvoří dva systémy podle použitého média. Je to doprava sypkých hmot ve vzduchu a doprava sypkých hmot v kapalině. Doprava sypkých hmot v kapalině je méně používaná, neboť je energeticky i materiálově náročnější (musí zde být i zpětné potrubí) a proto se jí dále nebudeme zabývat. 

Rozvod potrubí pro dopravu sypkých materiálů ve vzduchu má svůj zdroj tlakového vzduchu - kompresor či dmychadlo. Dále zde může být  tlaková nádoba na vzduch a úpravna vzduchu. Úpravnu vzduchu tvoří systém pro čištění vzduchu, úpravou jeho vlhkosti a je-li třeba i pro jeho lubrikování. Systém rozvodu potrubí pro dopravu sypkých materiálů tvoří spojovací článek mezi zdrojem a místem určení. Při návrhu systému rozvodu potrubí pro dopravu sypkých materiálů​  je nutné vzít v úvahu následující faktory:

  -     Výpočet vhodného vnitřního průměru můžeme orientačně provést  podle kapitoly "Výpočet vnitřního průměru potrubí".

  -     Volba vhodného tlaku - tlak musí v první řadě překonávat tlakovou ztrátu potrubí, která se vypočítává podle kapitoly "Výpočet tlakových ztrát" a dále je zapotřebí výkon pro dopravu sypkého materiálu, jenž se projeví zvětšením potřebného tlaku. 

-         Je nutné vzít v úvahu, že se zde budou vyskytovat rázy zejména při začátku, ukončení anebo přerušení dodávání sypkého materiálu do hlavního, nosného média. Na těchto stránkách jsou tyto rázy řešeny v kapitole "Průtok vícefázové tekutiny"

   Tento rozvod pro dopravu sypkých materiálů vzduchem není v pravém smyslu slova dálkovod, neboť nepřekračuje hranice objektu (např. továrny), ve kterém je instalován zdroj. Dálkovody jsou totiž jedna z vyjímek, pro které neplatí PED (směrnice EU pro tlaková zařízení). Pro většinu rozvodů potrubí pro dopravu sypkých materiálů​  tak PED platí (samozřejmě je-li hodnota tlaku větší než    0,5bar g).

 

            2. Materiál potrubí

Rozvody potrubí pro dopravu sypkých materiálů​  musí být provedeny z materiálu, který je odolný proti erozi, neboť pevné částečky sypkých materiálů svým kontaktem s vnitřní stěnou potrubí tuto erozi způsobují. Nejvyšší eroze bývá vždy v ohybech potrubí.

Erozi se dá čelit buď přidáním erozního přídavku k tloušťce stěny pro určitou stanovenou životnost, anebo se může použít speciální vložka instalovaná do potrubí - liner.

Tento liner je tvrdý a odolný proti erozi. Jako příklad můžeme dát například čedič, který se používá většinou o tloušťce 2 cm. Čedičové vložky potrubí jsou velmi vhodné pro hydraulickou dopravu silně abrazivních materiálů a kalů. Pro pneumatickou dopravu v teplárnách, elektrárnách, dolech, přepravu různých abrazivních nebo chemických materiálů apod. Čedičové vložky potrubí lze použít do max. rychlosti 22 m/s (dle přepravovaného média) a teploty max. 400°C. Potrubní díly z vysoce legovaných ocelí byly nahrazeny speciálními čedičovými  odlitky - oblouky, odbočkami, T-kusy, Y-kusy, tryskami, cyklony apod. - a tím došlo k prodloužení životnosti zařízení na pěti až dvacetinásobek.

 

           3. Uložení potrubí pro rozvod sypkých materiálů

             Rozvody potrubí pro dopravu sypkých materiálů​  bývají nejčastěji vedeny pod stropy a na stěnách budov. Nejčastěji bývají uchyceny objímkami. Mezi budovami jsou pak nejčastěji vedeny na potrubních mostech.  Blíže viz kapitola "Podpěry" umístěná na těchto stránkách.
 
 

         4. Jiné údaje 

Tato kapitola čeká dále i na Váš příspěvek. Bližší viz kapitola 15. Příspěvky, reklama, kontakty.