Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozvod chloru

20. 3. 2018

Obecně o chloru.

Chlor je jedenáctým nejhojnějším prvkem v zemské kůře a chlorované sloučeniny se přirozeně vyskytují u lidí (např. v krvi, kůži, slzách a zubech). Při pokojové teplotě se molekulární chlor (Cl2) je plyn zelené barvy. Molekulární chlor se však v přírodě neobjevuje, protože je vysoce reaktivní. Veškerý chlor nalezený na planetě je ve sloučeninách, jako jsou přirozeně se vyskytující organochlory a soli. Běžným kuchyňským příkladem je běžná kuchyňská sůl (nebo chlorid sodný, NaCl). Tuto sůl, rozpustěnou ve vodě, nazýváme solanka. Ze solanky se elektrolýzou vyrábí plynný chlor (Cl2).

Díky své velké reaktivitě je veškerý chlor v zemské kůře ve formě sloučenin iontového chloridu, které zahrnují i kuchyňskou sůl. Vysoký oxidační potenciál elementárního chloru vedl v chemickém průmyslu k vývoji komerčních bělidel, dezinfekčních prostředků a činidel. Dále se chlor používá při výrobě široké škály spotřebních výrobků, z nichž asi dvě třetiny jsou organické chemikálie, jako je polyvinylchlorid (PVC). Jako běžný dezinfekční prostředek se chlor používá v bazénech. Při použití na stanovených úrovních pro dezinfekci vody však pro lidské zdraví není reakce chloru s vodou hlavním problémem.

Chlor je toxický plyn, který napadá dýchací systém, oči a kůži. Elementární chlor je extrémně nebezpečný a jedovatý pro většinu živých organismů. Protože je hustší než vzduch, má tendenci se hromadit na dně špatně větraných prostor.

Teplota varu chloru je -34,4°C, není to tedy přímo kryogenní kapalina.

 

Nebezpečí pro potrubí

V minulosti došlo k několika katastrofám vyvolaných chlórem, kde zkorodovaly závěsy potrubí z nerezové oceli. Na potrubí mohou vznikat také praskliny způsobené korozí na částech namáhaných určitým napětím.

Plynný chlor je silné oxidační činidlo, které může reagovat s hořlavými materiály i s železem. Železo tak může hořet s chlorem za vysokých teplot při silné exotermické reakci.  Požáry chloru a železa jsou rizikem v chemických závodech, kde je velká část potrubí, kterým proudí plynný chlor, vyrobena z oceli.

Pro potrubí pro kapalný chlor musí být dodržovány zásady pro konstrukci potrubí za nízkých teplot, i když kapalný chlor přímo kryogenní kapalina není, protože se vaří až při  -34,4°C.

U potrubí pro plynný chlor je rozdíl mezi působením plynného chloru suchého anebo vlhkého. Vlhký plynný chlor je na ocel velmi agresivní, protože chlor s vlhkostí tvoří kyselinu chlorovodíkovou.

Také některé plasty jsou také citlivé na chlor, včetně acetální pryskyřice a polybutenu.

 

Normy

Konstrukci potrubí udávají normy, které vydává sdružení evropských výrobců chloru tj. organizace Eurochlor na stránkách http://www.eurochlor.org/ . Normy pro konstrukci potrubí pro chlor jsou na těchto stránkách označeny GEST. 

 

ČSN 75 5050-1 Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 1: Dezinfekce prováděná chlorem a chlorovými preparáty

 
 • GEST 06/318 - Valve Requirements and Design for Use on Liquid Chlorine
 • GEST 75/46 - Pneumatic Operated Valves for Use on Rail and Road Tankers and ISO-Containers for Liquid Chlorine
 • GEST 76/53 - Code of Good Practice for Installation, Removal and Maintenance of Pneumatic Valves on Road and Rail Tankers and ISO-Containers for Liquid Chlorine
 • GEST 80/85 - Code of Good Practice for Installation Removal and Maintenance of Manual Operated Chlorine Valves
 • GEST 86/128 - Procedure for Approval of Process Valves for Use on Liquid Chlorine
 • GEST 86/129 - Procedure for an Independent Assessment of Process Valves for Use on Liquid Chlorine, Prior to Consideration for Euro Chlor Approval
 • GEST 88/134 - Stud Bolts, Hexagon Head Bolts and Nuts for Liquid Chlorine
 • GEST 90/162 - Emergency Transfer of Liquid Chlorine
 • GEST 93/180 - Specification for Flanged Steel Ball Valves - Packed Gland- for Use on Liquid Chlorine
 • GEST 94/201 - Procedure for Verification of Pneumatic Operated Valves for Use on Rail and Road Tankers and ISO-Containers for Liquid Chlorine
 • GEST 96/220 - Specifications of Weld Repairs during Manufacturing of Cast Valves for Liquid and Dry Gaseous Chlorine