Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozvod tlakového vzduchu

10. 1. 2015

1.Všeobecně

Tlakový vzduch  se transpotruje potrubím z několika důvodů:

- je to přenos energie tentokrát je formě tlakového vzduchu, jde tedy např. o vzduchové nástroje, upínáky, zvedáky apod.

- rozvod tlalkového vzduchu slouží regulaci jiného systému (tj. podobně jako nesilový elektrický obvod), jde o různé technologické procesy řízené např. ventily ovládané vzduchem. Zde se používá název - instrumentační vzduch.

Tlakový rozvod vzduchu má svůj zdroj tlakového vzduchu - kompresor. V poslední době se nejvýce využívá šroubový kompresor. Dále je zde tlaklová nádoba na vzduch a úpravna vzduchu. Úpravnu vzduchu tvoří systém pro čištění vzduchu, úpravou jeho vlhkosti a je-li třeba i pro jeho lubrikování. Systém rozvodu tlakového vzduchu tvoří spojovací článek mezi zdrojem a místem spořeby. Při návrhu systému rozvodu tlakového vzduchu je nutné vzít v úvahu následující faktory:

  -     Výpočet vhodného vnitřního průměru se provádí podle kapitoly "Výpočet vnitřního průměru potrubí".

  -     Volba vhodného tlaku - tlak musí překonávat tlakovou ztrátu potrubí, která se vypočítává podle kapitoly "Výpočet tlakových ztrát". A tak volbu vhodného tlaku určíme tak, aby tlak u kompresoru pokryl tlakové ztráty vzniklé v rozvodu. Tlak v celém systému by neměl přesáhnout 10 bar g.

   Rozvod tlakového vzduchu  se skládá z páteřního potrubí a odboček. Tento rozvod není v pravém smyslu slova dálkovod, neboť nepřekračuje hranice objektu (např. továrny), ve kterém je instalován zdroj. Dálkovody jsou jedna z vyjímek, pro které neplatí PED (směrnice EU pro tlaková zařízení). Pro většinu rozvodů tlakového vzduchu tak PED platí.

 

2. Základní požadavky na rozvod tlakového vzduchu     

             Rozvody tlakového vzduchu mají obvyklé parametry takovéto:          
Teplotní rozsah vzduchu:          -20°C   až  60°C
Maximální dovolený tlak:         10 bar g
Pracovní tlak:                            6,5 bar g
Třída kvality vzduchu:               3        dle ČSN ISO 8573-1          - nejčastější požadavek 
Doporučená filtrace:                 nečistoty max. 5 um   (mikrometr)   - nejčastější požadavek
 
 

3. Materiál potrubí

Rozvody tlakového vzduchu musí být provedeny z materiálu, který vzduch neznečisťuje (tj. např. částečky koroze u uhlíkatých ocelí) a to z důvodu choulostivosti připojených zařízení - spotřebičů na znečistění.   Proto se na rozvody tlakového vzduchu používají tyto materiály: nerezová ocel, plasty anebo hliník. Nerezová ocel se používá této kvality 1.4571, 1.4404, 1.4401 .

Plasty jsou omezeny tím, že jsou hořlavé a může na nich vznikat elektrostatický náboj, který je nebezpečný ve výbušném prostředí. Musí se proto za účelem zjištění použitelnosti tohoto materiálu provést analýza rizik. Tato nebezpečí platí ve větší míře pro instrumentační rozvody. 

Omezení pro hliník a ostaní barevné kovy je především v jejich ceně. Přes toto všechno existují speciální systémy pro rozvod vzduchu z hliníku, kde se na druhou stranu ceny staví jeho snadná obrobitelnost a tvářitelnost. Z uvedených vlastností vyplývá možnost vytvoření systému, který je konstrukčně jednoduchý, což kromě jiného znamená jednoduchost montáže.

 Bližší informace o materiálech, viz  kapitola 8. Materiály potrubí na těchto našich stránkách. 

 

4. Uložení rozvodů tlakového vzduchu

             Rozvody tlakového vzduchu bývají nejčastěji vedeny pod stropy a na stěnách budov. Nejčastěji bývají uchyceny objímkami. Mezi budovami jsou pak nejčastěji vedeny na potrubních mostech.  Blíže viz kapitola "Podpěry" umístěná na těchto stránkách.
 

 

5. Normy, kde je možné najít podrobnější informace

Kompresory Vzduchotechnika s.r.o.: Příručka - Průvodce stlačeným vzduchem

ČSN ISO 8573-1 (109001) Stlačený vzduch - Část 1: Znečistění a třídy nečistoty

ON 386471 Rozvody stlačeného vzduchu v hutních závodech      - dnes neplatná