Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozvod vodíku

15. 7. 2021

1. VŠEOBECNĚ

          Tato kapitola se týká způsobu rozvodu uvedených plynů od místa zdroje k místu spotřeby. Tento rozvod se skládá z páteřního potrubí a odboček. Tento rozvod není v pravém smyslu slova dálkovod, neboť nepřekračuje hranice objektu (např. továrny), ve kterém je instalován zdroj. Dálkovody jsou jedna z výjimek, pro které neplatí PED (směrnice EU pro tlaková zařízení). Pro většinu rozvodů těchto plynů tak PED platí. 
 
 

2. MATERIÁL POTRUBÍ

              Pro vodík musí být použita ocel odolná proti vodíkové křehkosti. V přítomnosti vodíku ztrácejí tyto vysoce pevné materiály své tvárné vlastnosti a stávají se náchylnými k křehkému lomu . K iniciaci a šíření trhlin může docházet interně, většina případů je však přítomna na povrchu součásti. I nízké koncentrace vodíku mohou mít škodlivé účinky na zařízení.

       Vodíkové křehnutí se primárně vyskytuje u slitin železa, jako jsou vysokopevnostní a martenzitické oceli. Obecně platí, že čím větší je pevnost materiálu, tím je zranitelnější vůči křehnutí vodíkem. Jiné materiály včetně některých slitin mědi, hliníku a niklu mají nízkou náchylnost k tomuto typu poškození vodíkem. Pokud však tyto materiály prošly procesem kalení, mohou být vystaveny většímu riziku křehnutí.

 

3. ZÁSADY PEVNOSTNÍHO DIMENZOVÁNÍ A NÁVRHU

              Pevnostní dimenzování a návrh se provádí dle ČSN EN 13 480-3 Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet

 -     Výpočet vhodného vnitřního průměru se provádí podle kapitoly "Výpočet vnitřního průměru potrubí".

-       Volba vhodného tlaku - tlak musí překonávat tlakovou ztrátu potrubí, která se vypočítává podle kapitoly "Výpočet tlakových ztrát"

 

 

Tato kapitola čeká dále i na Váš příspěvek. Bližší viz kapitola 15. Příspěvky, reklama, kontakty.

 

4. LITERATURA A ODKAZY PRO DALŠÍ A PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

 

TPG 706 01 Rozvody vodíku.

ČSN EN 13 480-1 Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 13 480-2 Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály

ČSN EN 13 480-3 Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet

ČSN EN 13 480-4 Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž

ČSN EN 13 480-5 Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení

Jsou to vyhrazená plynová zařízení dle vyhl.č.21/1979 Sb.