Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozvody acetylénu, kyslíku a dusíku

27. 2. 2015

1. Všeobecně

          Tato kapitola se týká způsobu rozvodu uvedených plynů od místa zdroje k místu spotřeby. Tento rozvod se skládá z páteřního potrubí a odboček. Tento rozvod není v pravém smyslu slova dálkovod, neboť nepřekračuje hranice objektu (např. továrny), ve kterém je instalován zdroj. Dálkovody jsou jedna z vyjímek, pro které neplatí PED (směrnice EU pro tlaková zařízení). Pro většinu rozvodů těchto plynů tak PED platí. 
 
 

2. Materiál potrubí

              Jako materiál potrubí se používají oceli. 

 

3. Zásady pevnostního dimenzování a návrhu

              Pevnostní dimenzování a návrh se provádí dle ČSN EN 13 480-3 Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet

 -     Výpočet vhodného vnitřního průměru se provádí podle kapitoly "Výpočet vnitřního průměru potrubí".

-       Volba vhodného tlaku - tlak musí překonávat tlakovou ztrátu potrubí, která se vypočítává podle kapitoly "Výpočet tlakových ztrát"

 

 

Tato kapitola čeká dále i na Váš příspěvek. Bližší viz kapitola 15. Příspěvky, reklama, kontakty.

 

4. Literatura a odkazy pro další a podrobnější informace

 

ČSN 38 6461 Kyslíkovody

ČSN 38 6479 Stavba a provoz acetylenovodů

TPG 706 02 Rozvody dusíku.

ČSN EN 13 480-1 Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 13 480-2 Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály

ČSN EN 13 480-3 Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet

ČSN EN 13 480-4 Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž

ČSN EN 13 480-5 Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení

Jsou to vyhrazená plynová zařízení dle vyhl.č.21/1979 Sb.