Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vodovody

5. 9. 2013

 

1.Všeobecně

 

Voda (pitná i průmyslová) se transpotruje potrubím z důvodů s potřeby jí samé, většinou jakožto technologické suroviny. Tato kapitola se týká způsobu rozvodu vody od místa její úpravy nebo přírodního zdroje.

Rozvod vody. Systém rozvodu vody tvoří důležitý spojovací článek mezi místem zdroje a místem spořeby. Při návrhu systému rozvodu vody je nutné vzít v úvahu následující faktory:

 -     Výpočet vhodného vnitřního průměru se provádí podle kapitoly "Výpočet vnitřního průměru potrubí".

 -      Volba vhodného tlaku - tlak musí překonávat tlakovou ztrátu potrubí, která se vypočítává podle kapitoly "Výpočet tlakových ztrát"

-          Spádování a odvzdušnění

 Vodovod se skládá z páteřního potrubí a odboček. Dálkovody, tj. včetně vodovodů je jedna z vyjímek, pro které neplatí PED (směrnice EU pro tlaková zařízení).

 

 

2. Materiál potrubí

Vodovody  mohou být z různých druhů uhlíkatých ocelí, avšak nejefektivnější potrubí pro vodovody jsou plasty (nejčastěji polyetylen) - bližší informace viz  kapitola 8. Materiály potrubí na těchto našich stránkách. U jmenovaných ocelí musí být do tloušťky stěny trubky započítána korozní přirážka – nejčastěji 1mm na 20 let. 

 

3. Uložení v zemi

 
             Vodovody jsou častěji uloženy v zemi. V tomto případě není potrubí  zatěžováno tepelnou roztažností, tj. je stejně teplé jako okolní zemina. Potrubí uložené v zemi je však zatěžováno tlakem zeminy, který ji nutí, aby se deformovala podélně a přenášela ohybová napětí ve stěně potrubí (tlak zeminy ho nutí vytvořit na průřezu z kružnice elipsu), čímž se ve skořepině porušuje membránový stav napětí. Uložení potrubí v zemi je z hlediska pevnostního výpočtu řešeno v příslušné kapitole na těchto našich stránkách. 
 

3.1. Průchod protlakem (podvrtem)

           Protlak (podvrt) potrubí se provádí pod komunikacemi anebo jinými překážkani. Provádí se takto: Na obou stranách komunikace se vyhloubí jámy - startovací a cílová. Pomocí speciálního zařízení se protlačí speciální tyč, místo které se provlékne trubka, nazývaná chránička. Teprve do této cháničky se instaluje vedení vlastního vodovodu. Vlasní vodovod se instaluje na speciální vozíky, které pojíždějí uvnitř cháničky. Vozíky mají za úkol pomoci potrubí vodovodu instalovat a po instalaci umožňují pohyby od tepelné dilatace. Potrubí vodovodu je tak osově posuvné, ale stranově vedené.

 

4. Hydrodynamický ráz

              Hydrodynamický ráz nastává v případě, že se jedná o dlouhé potrubí, že médium je kapalina a že dojde k rychlému uzavření ventilu anebo rychlému rozeběhu čerpadla. Údaje o hydrodynamickém rázu je na těchto našich stránkách v příslušné kapitole.  

 

5. Literatura a odkazy pro další a podrobnější informace 

TNV 750211 Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi

 

Tato kapitola čeká dále i na Váš příspěvek. Bližší viz kapitola 11. Příspěvky, reklama, kontakty.