Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Důvody použití

5. 1. 2015

1. Procesní ohřev či ochlazení

          V případech, kde je třeba z procesních důvodů médium ohřívat, chladit anebo udržovat na určité teplotě, je možné jako jedno z řešení použít potrubí se zdvojeným pláštěm, kdy toto potrubí slouží jako výměník tepla. V mezipláští (tj. mezikruží mezi vnitřním a vnějším potrubím) proudí obvykle ohřívající (anebo chladící médium) - pro ohřev nejčastěji pára. Ve vnitřní trubce pak proudí ohřívané (anebo chlazené) médium.  

 

2. Transport média s výrazně odlišnou teplotou 

         Jestliže mezikruží (prostor mezi oběma pláštěmi) je využito tak, že je do něj umístěna izolace, případně je z něj ještě vyčerpán vzduch (vákuum nevede teplo), můžeme takovéto potrubí využít k dopravě média s výrazně odlišnou teplotou, například pro parní dálkovod či jako kryogenické potrubí (LNG či jiné kapalné plyny).

          Navíc má takovéto potrubí se zdvojeným pláštěm ještě výhodu v uložení, neboť může být jako např. dálkový parovod uložen v zemi bez budování různých šachet či štol pro kompenzaci. Kryogenické potrubí pak může být uloženo podpěrami vnějšího pláště bez speciální konstrukce pro tepelnou izolaci.

           Nevýhodou takovéhoto řešení je rozdílná tepelná roztažnost obou potrubní. Tento rozdíl jemožno řešit buď axiálními vlnovcovými kompenzátory. Tyto kompenzátory se umísťují buď na vnitřní anebo vnější trubce. Také je to možné řešit tvarovým U- kompenzátorem s tím, že se využije stranová mezera mezi plášti u kolmého potrubí. Tyto pláště se však v žádném případě nesmí dotýkat.

           Tento druhý uvedený typ dupliku projektují, vyrábí a realizují pouze specializované furmy.

 

3. Zvýšení spolehlivosti při přepravě nebezpečných médií

           Při nutnosti přepravy velmi nebezpečných médií typu chlóru anebo chlorovodíku, je možno zdvojení pláště použít ke zvýšení spolehlivosti celého potrubí. Spolehlivost potrubí je definována v kapitole "Životnost a spolehlivost potrubí a metody jejich získávání" na těchto našich stránkách..  Riziková místa na obou pláštích jsou paralelně uspořádány, blíže na stránkách zde. Viz stránky s názvem: "Hypotéza nového přístupu k modelům poruch a strategii údržby a technické inspekce"(www.reliability.estranky.cz). Při návrhu potrubí z tohoto hlediska musíme vzít v úvahu nutnost maximálního omezení přírubového spoje, protože tento se nikdy nemůže  zkonstruovat jako zdvojený, tj. paralelně uspořádaný. To platí i v případě, že se použije předepsaný typ příruby pro tento případ, tj. pero/drážka.

            Spolehlivost je dále možno zvýšit umístěním čidel detekujících únik média z vnitřní trubky. Čidla jsou umístěna v mezikruží  nebo také poblíž přírub.