Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Všeobecný návrh potrubí

5. 1. 2015

1. Stanovení rozsahu tlaku

          Vždy se stanovují tlaky v obou trubkách z toho předpokladu, že se může stát, že vnitřní trubka anebo i mezikruží může zůstat v nějaké fázi procesu bez tlaku čili  s 0,0 bar g . Z toho vychází i požadavek na mezní tlaky obou trubek.

             U vnitřní trubky vychází maximální dovolený tlak z požadavků procesu, avšak minimální dovolený tlak   je podtlak, který vychází z požadavků procesu  na maximální dovolený tlak v mezikruží.  Vnitřní potrubí tak musí být dimenzováno na relativně výrazný podtlak včetně požadavků na stabilitu stěny potrubí - viz kapitola 14. publikace "Jak na potrubí? E-kniha o pevnostních výpočtech potrubí", kterou si můžete stáhnout na těchto stránkách.  

              U vnější trubky vychází maximální (minimální) dovolený tlak z požadavků procesu  na maximální (minimální) dovolený tlak v mezikruží.

 

2. Limity teploty a tepelné roztažnosti

          Teplota média ve vnitřní i vnější trubce bývá rozdílná, z toho vyplývají i různé hodnoty tepelné roztažnosti obou trubek. Proto v případě změny směru potrubí, musí být rozpěrky mezi trubkami absorbovat tuto tepelnou roztažnost, čili v potrubí muší být provedena taková vůle, která je větší anebo alespoň rovna roztažnosti způsobenou rozdílnou teplotou obou trubek.

 

3. Vzdálenosti podpěr a distančních rozpěrek

         Maximální vzdálenost podpěr celého potrubí se zdvojeným pláštěm se určuje výpočtem podle vzorců, které  najdete v ČSN EN 13480-3 Kovová průmyslová potrubí Část 3: Konstrukce a výpočet, Příloha Q, tabulka Q2 a Q3. Avšak spojité zatížení q určujeme trochu jinak. Vypočítáme ho jako součet těchto hmotností (vztaženo na jednotku délky), a je to:

 hmotnost média vnitřní trubky + hmotnost vnitřní trubky + hmotnost média v mezikruží + hmotnost vnější trubky +hmotnost izolace i s opláštěním

Za moment setrvačnosti J a průřezový modul W však dosadíme hodnoty pouze vnější trubky.

           Maximální vzdálenost rozpěrek mezi vnitřním a vnějším potrubím se určuje výpočtem podle vzorců, které  najdete opět v ČSN EN 13480-3 Kovová průmyslová potrubí Část 3: Konstrukce a výpočet, Příloha Q, tabulka Q2 a Q3.  Rozpěrky zde fungují jako podpěry vnitřního potrubí. Avšak spojité zatížení q určujeme trochu jinak. Vypočítáme ho jako součet těchto hmotností (vztaženo na jednotku délky), a je to pouze:

hmotnost média vnitřní trubky + hmotnost vnitřní trubky

Za moment setrvačnosti J a průřezový modul W však dosadíme hodnoty vnitřní trubky.