Jdi na obsah Jdi na menu
 


Analýza rizik

20. 11. 2013

 

1. Základní údaje
 

           Analýza rizik se skládá:

1. Vymezení hodnoceného systému. Musí zde být určeno co se hodnotí a přesné určení hranic hodnoceného systému.

2. Určení (identifikace) nebezpečí. Vyhledávání nebezpečných situací systému, které mohou nastat. Vychází se přitom ze znalostí a zkušeností hodnotitelů.

3. Odhad rizika. Odhad četnosti a pravděpodobnosti výskytu specifikované nebezpečné události a jejich následků.

4. Hodnocení rizika. Je proces,  při kterém se vytváří úsudek o přijatelnosti rizika. V případě, že přijatelná úroveň rizika je nižší, musí se přijmout opatření ke zmenšení rizika. V opačném případě se provede výčet zbytkových rizik.

 

2. Vývojový diagram
 

          Analýza rizika je stanovení hranice, identifikace nebezpečí a odhad rizika. Posouzení rizika je analýza rizika a zhodnocení rizika. Zhodnocení rizika vyžaduje postup, kterým by se na základě analýzy rizika vytvoří úsudek o dosažení přijatelného rizika.

 vyvojovy-diagram-analyzy-rizik.jpg

 

3. Studie nebezpečí a provozuschopnosti (HAZOP)

           HAZOP je jeden z možných druhů analýzy rizik. Je vhodný pro analýzu rizik  v chemickém průmyslu. Výstup ze studie HAZOP má zahrnovat:

-               podrobnosti o rozpoznaných nebezpečích a problémech s provozuschopností spolu s podrobnostmi o jakýchkoli opatřeních pro jejich detekci a/nebo zmírnění

-               doporučení pro jakékoli další studie specifických aspektů projektu s použitím odlišných technik, pokud je to nutné

-               opatření nutná k tomu, aby bylo možné se zaměřit na nejistoty objevené během studie

-               doporučení pro zmírnění rozpoznaných problémů

-       seznam zbytkových rizik 

V rámci HAZOP je nutno určit stupeň SIL viz následující kapitola.

 

4. SIL (Safety integrity level)
 

SIL (Safety Integrity Levels) je statistické vyjádření spolehlivosti technického systému (zejména v elektrotechnice). Je vyjádřen ve třech (podle ANSI) nebo ve čtyřech (podle IEC) kategoriích. SILy jsou ve vztahu s pravděpodobností poruchy za hodinu anebo počtu hodin provozu bez poruchy.

 

Náhledy fotografií ze složky Analýza rizik