Jdi na obsah Jdi na menu
 


Identifikace bezpečnosti technického řešení

20. 11. 2013
              Bezpečné technické řešení je takové řešení, které za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovené nebo obvyklé životnosti žádné nebezpečí nebo jehož užití představuje vzhledem k bezpečnosti a zdraví osob pouze minimální nebezpečí při správném užívání výrobku. Toto minimální nebezpečí je dáno zbytkovými riziky. Za bezpečné řešení se považuje takové řešení, které splňuje požadavky:
-                             právních předpisů (tj. zákona 22/1997 Sb., dále jde zejména o Nařízení vlády č. 26/2003Sb. - Směrnice 97/23/EC (PED),  popř. jiných právních předpisů),
-                             harmonizovaných technických norem, jde zejména o normu ČSN EN 13480 Kovová průmyslová potrubí
-                             ostatních technických norem
-                             stavu vědeckých a technických poznatků, známých v době tvorby řešení
-                             správné inženýrské praxe.
             Zbytkové riziko je riziko, které zůstává neošetřeno v technickém řešení nebo v jeho částech. Je výsledkem analýzy rizik. Seznam zbytkových rizik je nutné předat odpovědným pracovníkům  provozovatele řešeného zařízení.
              Výrobce či projektant potrubního systému určí životnost tohoto systému (uvedeno v předávané dokumentaci). Určí též intervaly a programy zkoušek pro bezporuchový provoz v rámci uvedené životnosti.
         Jestliže není uvedeno bere se jako životnost potrubí  životnost obvyklá, tj. pro potrubí 20let.