Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obvyklá zbytková rizika technického řešení

20. 11. 2013
       Zbytkové riziko je riziko, které zůstává neošetřeno v projektu nebo v jeho částech. Je výsledkem analýzy rizik. Předává se provozovateli. Provozovatel učiní patřičná opatření k odstranění zbytkových rizik při provozu. Zbytková rizika souvisejí se životností zařízení a předpokladech projektanta na působení degradačních vlivů během životnosti. Zbytková rizika souvisí s těmito degradačními vlivy, jejichž přesný postup v provozu nelze  při projektování přesně předvídat:
-             tlakovým či teplotním přetížením (tj. ztráta funkce pojistného ventilu či jiného bezpečnostního a regulačního zařízení)
-                          opotřebením materiálu, (tj. erozí potrubí)
-                            únavou materiálu
-                            tečením (creepem)
-                            korozí
Provozovatel zbytková rizika provozu minimalizuje pomocí:
-                            vydáním provozních řádů a předepsáním údržby
-                            kontrol bezpečnostního technika a inspekce práce
-                            působení revizních techniků vyhrazených zařízení