Jdi na obsah Jdi na menu
 


Eurokódy

25. 7. 2013

ČSN EN 1990 Eurokód 0: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1:Zatížení konstrukcí.Část 1-1 Obecná zatížení- Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1:Zatížení konstrukcí.Část 1-1 Obecná zatížení- Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1:Zatížení konstrukcí.Část 1-3 Obecná zatížení- Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1:Zatížení konstrukcí.Část 1-4 Obecná zatížení- Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1:Zatížení konstrukcí.Část 1-5 Obecná zatížení- Zatížení teplotou

ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1:Zatížení konstrukcí.Část 1-6 Obecná zatížení- Zatížení během provádění

ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1:Zatížení konstrukcí.Část 1-7 Obecná zatížení- Mimořádná zatížení

ČSN EN 1991-4 Eurokód 1:Zatížení konstrukcí.Část 4 Zatížení zásobníků a nádrží

ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3:Navrhování ocelových konstrukcí.Část 1-1 Obecná pravidla a pravidla pro budovy

ČSN EN 1993-1-3 Eurokód 3:Navrhování ocelových konstrukcí.Část 1-3 Doplňková pravidla pro polotovary válcované za studena a tenké plechy

ČSN EN 1993-1-6 Eurokód 3:Navrhování ocelových konstrukcí.Část 1-6 Pevnost a stabilita skořepin

ČSN EN 1993-1-7 Eurokód 3:Navrhování ocelových konstrukcí.Část 1-7 Pevnost a stabilita desek transversálně zatížených

ČSN EN 1993-1-8 Eurokód 3:Navrhování ocelových konstrukcí.Část 1-8 Návrh spojů

ČSN EN 1993-1-9 Eurokód 3:Navrhování ocelových konstrukcí.Část 1-9 Únava

ČSN EN 1993-1-10 Eurokód 3:Navrhování ocelových konstrukcí.Část 1-10 Houževnatost materiálu a změna materiálových vlastností s tloušťkou

ČSN EN 1993-1-12 Eurokód 3:Navrhování ocelových konstrukcí.Část 1-12 Přídavná pravidla pro používání ocelí kvalitnějších než S700 v normách ČSN EN 1993

ČSN EN 1993-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 2 Ocelové mosty

ČSN EN 1993-4-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 4-1 Zásobníky

ČSN EN 1993-4-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 4-2 Nádrže

ČSN EN 1993-4-3 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 4-3 Potrubí

ČSN EN 1998-1 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení Část 1

Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1998-4 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení Část 4 Zásobníky, nádrže a potrubí