Jdi na obsah Jdi na menu
 


Evropské normy (harmonizované k PED)

25. 7. 2013

 

1. ČSN EN 13480 Kovová průmyslová potrubí

·                     Část 1: Všeobecně
·                     Část 2: Materiály
·                     Část 3: Konstrukce a výpočet
·                     Část 4: Výroba a montáž
·                     Část 5: Kontrola a zkoušení
·                     Část 6: Doplňkové požadavky na podzemní potrubí
·                     Část 7: Návod na používání postupů posouzení shody
·                     Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin

2. Ostatní harmonizované normy EN

·                    ČSN EN 12952 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení

ČSN EN 12952-1 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 12952-2 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem
ČSN EN 12952-3 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem
ČSN EN 12952-4 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – část 4: Provozní výpočty očekávané doby života kotle
ČSN EN 12952-5 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – část 5:. Provedení a konstrukce částí kotlů namáhaných tlakem
ČSN EN 12952-6 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – část 6: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotlů namáhaných tlakem
ČSN EN 12952-7 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – část 7:Požadavky na výstroj kotle
ČSN EN 12952-8 až 16 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – část 8 až 16: Požadavky na netlaková zařízení
 
            V energetice se podle této normy navrhují i tlaková potrubí, které jsou součástí kotle.
·                    ČSN EN 13445 Netopené tlakové nádoby
ČSN EN 13445-1 Netopené tlakové nádoby – Část 1: Všeobecně.
ČSN EN 13445-2 Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály.
ČSN EN 13445-3 Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet.
ČSN EN 13445-4 Netopené tlakové nádoby – Část 4: Výroba.
ČSN EN 13445-5 Netopené tlakové nádoby – Část 5: Kontrola a zkoušení.
ČSN EN 13445-6 Netopené tlakové nádoby – Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem.
CR 13445-7 Netopené tlakové nádoby – Část 7: Návod na používání postupů posuzování shody.
 
·                     ČSN EN 764 Tlaková zařízení.
ČSN EN 764-1 Tlaková zařízení – Část 1:Terminologie a označování – Tlak, teplota, objem.
ČSN EN 764-2 Tlaková zařízení – Část 2: Veličiny, značky a jednotky.
ČSN EN 764-3 Tlaková zařízení – Část 3: Definice zúčastněných stran.
ČSN EN 764-4 Tlaková zařízení – Část 4: Zpracování technických dodacích podmínek pro kovové materiály.
ČSN EN 764-5 Tlaková zařízení – Část 5: Dokumenty kontroly materiálů a shoda s materiálovou specifikací.
pr EN 764-6 Tlaková zařízení – Část 6: Provozní návody – dosud není vydaná česká verze
ČSN EN 764-7 Tlaková zařízení – Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení.

·                     ČSN EN 14276-2 (14 2020) Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel
ČSN EN 14276-2 (14 2020) Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel – Část 2: Potrubí– Všeobecné požadavky
 
·                    ČSN EN 10216 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení-Technické dodací podmínky
ČSN EN 10216-1       Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení-Technické dodací podmínky- Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě
ČSN EN 10216-2       Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení-Technické dodací podmínky- Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách
ČSN EN 10216-3       Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení-Technické dodací podmínky- Část 3: Trubky z legovaných jemnozrnných ocelí
ČSN EN 10216-4       Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení-Technické dodací podmínky- Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách
 
·                    ČSN EN 10217 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení-Technické dodací podmínky
ČSN EN 10217-1       Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení-Technické dodací podmínky- Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě
ČSN EN 10217-2       Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení-Technické dodací podmínky- Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách svařované elektricky
ČSN EN 10217-3       Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení-Technické dodací podmínky- Část 3: Trubky z legovaných jemnozrnných ocelí
ČSN EN 10217-4       Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení-Technické dodací podmínky- Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách svařované elektricky
ČSN EN 10217-5       Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení-Technické dodací podmínky- Část 5: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách svařované pod tavidlem
ČSN EN 10217-6       Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení-Technické dodací podmínky- Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách svařované pod tavidlem
ČSN EN 10217-7       Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení-Technické dodací podmínky- Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí
 
 
ČSN EN ISO 3183 (421907) Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové potrubí pro potrubní přepravní systémy
 
 
ČSN EN ISO 15493 (64 6404) Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace –Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C)– Specifikace pro součásti a systém – Metrické řady
ČSN EN ISO 15494 (64 6403) Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace –Polybuten (PB), polyethylen (PE) a polypropylen (PP) – Specifikace pro součásti a systém – Metrické řady
ČSN EN ISO 10931 Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polyvinylidenfluorid (PVDF) -Specifikace pro součásti a systém

 

                 

ČSN EN 12392 Hliník a slitiny hliníku-Tvářené výrobky-Zvláštní požadavky na výrobky určené na výrobu tlakových zařízení.

 
           
ČSN EN 1653   Měď a slitiny mědi-Desky, plechy a kotouče pro bojlery, tlakové nádoby a zásobníky teplé vody.
 
 
·                    ČSN EN 1092(131170)            Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN
ČSN EN 1092-1         Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 1: Příruby z oceli
ČSN EN 1092-2         Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 2: Příruby z litiny
 
 
·                    ČSN EN 1591 (13 1551) Příruby a přírubové spoje. Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů
ČSN EN 1591-1 Příruby a přírubové spoje. Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů Část 1 – Výpočtová metoda
ČSN EN 1591-2 Příruby a přírubové spoje. Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů Část 2 – Parametry těsnění.
ČSN EN 1591-3 Příruby a přírubové spoje. Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů Část 3 – Metody výpočtu přírubových spojů se stykem kov na kov
ČSN EN 1591-4 Příruby a přírubové spoje. Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů Část 4 – Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáži šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích
 
 
·                    ČSN EN 1515 Příruby a přírubové spoje. Šrouby a matice
ČSN EN 1515-1 Příruby a přírubové spoje. Šrouby a matice Část 1 – Výběr šroubů a matic
ČSN EN 1515-2 Příruby a přírubové spoje. Šrouby a matice Část 2 – Klasifikace materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením PN
ČSN EN 1515-3 Příruby a přírubové spoje. Šrouby a matice Část 3 – Klasifikace materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením Class
 
 
·                    Zásobování plynem – Plynovody...
ČSN EN 1594 (386410) Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar – Funkční požadavky
ČSN EN 12732 (386412) Zásobování plynem – Svařované ocelové potrubí– Funkční požadavky
ČSN EN 12007-1 (386413) Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně–Část 1: Všeobecné funkční požadavky
ČSN EN 12007-2 (386413) Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně–Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 barů včetně)
ČSN EN 12007-3 (386413) Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně–Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel
ČSN EN 12007-4 (386413) Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce
ČSN EN 12327 (386414) Zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu – Funkční požadavky
ČSN EN 15001-1 (386420) Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení
ČSN EN 15001-2 (386420) Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu
 
 .                      Pojistné ventily:
ČSN EN ISO 4126-1 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily
ČSN EN ISO 4126-2 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou
ČSN EN ISO 4126-3 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 3: Kombinace pojistných ventilů a bezpečnostních zařízení s průtržnou membránou
ČSN EN ISO 4126-4 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 4: Pojistné ventily s pomocným řízením
ČSN EN ISO 4126-5 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS)
ČSN EN ISO 4126-6 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 6: Použití, výběr a montáž bezpečnostního zařízení s průtržnou membránou
ČSN EN ISO 4126-7 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 7: Obecné údaje
 
 
 
3. AD-2000 Mertkblatt
 
Německé předpisy pro stavbu tlakových nádob. Předpis je kompatibilní s moduly „G“ a  „B+F“. Předpis je odvozen od původního předpisu AD-Merkblätter.
 
ADM 2000 řada A – zařízení, instalace, značení
ADM 2000 řada B – výpočet
ADM 2000 řada G – základní požadavky
ADM 2000 řada HP – výroba a zkoušení
ADM 2000 řada N – nekovové materiály
ADM 2000 řada S – zvláštní případy
ADM 2000 řada W – materiály
ADM 2000 řada Z – dodatečné poznámky
 
Řada B se dále dělí:
B0 – Výpočty tlakových nádob
B1 – Válcové a kulové skořepiny pod vnitřním přetlakem
B3 – Výpočet klenutých den
B4 – Talířová dna
B5 – Plochá dna
B9 – Vyztužení otvorů ve skořepinách
 
Řada HP se dále dělí:
HP0 – Všeobecné zásady pro výrobu
HP1 – Ustanovení pro výrobu
HP2/1 – Postupové zkoušky svařování
HP3 – Svařovací dozor a svářeči
HP4 – Dozor nad prováděním NDT a zkušební personál
HP5/1 – Provádění a zkoušky nerozebíratelných spojů
HP5/2 – Pracovní zkoušky svarových spojů
HP5/3 – Nedestruktivní zkoušky svarových spojů
HP7 – Tepelné zpracování
HP30 – Provádění tlakových zkoušek
HP511 – Přezkoušení návrhu tlakového zařízení
HP512 – Konečné vyzkoušení a tlaková zkouška
 
Speciálně pro potrubí platí:
HP100R – Konstrukční pravidla – Kovová potrubí
HP110R – Konstrukční pravidla – Laminátová potrubí s anebo bez vyvložkování
HP120R – Konstrukční pravidla – Potrubí z termoplastu
HP512R – Přezkoušení technické dokumentace potrubí
 
Řada W se dále dělí:
W0 – Všeobecné zásady pro materiály
W1 – Ploché výrobky z legovaných a nelegovaných ocelí
W2 – Austenitické oceli
W4 – Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí
W9 – Příruby
W10 – Materiály pro nízké teploty