Jdi na obsah Jdi na menu
 


Legislativa

25. 7. 2013

 

1.            Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v posledním znění
2.            Zák. 102/2001 Sb. O obecné bezpečnosti výrobků tj.směrnice2001/95/EC General Product Safety
3.            Zákon 90/2016 Sb. O posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh tj. směrnice 2013/53/EU
4.            Zák. č. 353/1999 Sb. O prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
5.            NV č. 119/2016 Sb., kterým se stanoví požadavky na jednoduché tlakové nádoby (nařizuje pro nově vyráběné nádoby) – posouzení shody a vystavení prohlášení o shodě,
               2014/29/EU Simple pressure vessels
6.            NV č. 219/2016 Sb., Směrnice PED, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení. 2014/68/EU Pressure Equipment Directive (PED)
7.            Vyhl. 8/2000 Sb. Zásady hodnocení rizik závažné havárie
8.             IAEA Safety Series No. 75-INSAG-3 Rev.1"Basic Safety  Principles for Nuclear Power Plants"