Jdi na obsah Jdi na menu
 


Platné původem české normy

8. 9. 2015

ČSN 13 0108 Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy

ČSN 13 0555 Potrubí. Výpočtové hodnoty trubek

ČSN 13 0725 Třmeny pro potrubí

ČSN 13 0871 Stojany kotevní

ČSN 13 0100 Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Klasifikace - Kategorie

ČSN 13 0101 Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Všeobecné požadavky na projektování

ČSN 13 0104 Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Dokumentace

ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území

http://seznam.normy.biz/trida.php?trida=13  Seznam platných norem ze třídy 13-potrubí