Jdi na obsah Jdi na menu
 


Staré, neplatné, československé a oborové normy

25. 7. 2013
·        ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla
Český  předpis pro stavbu tlakových nádob stabilních Předpis se skládá  z částí:
ČSN 69 0010, Část 1. Základní část
ČSN 69 0010, Část 2. Kategorizace nádob
ČSN 69 0010, Část 3. Materiál
ČSN 69 0010, Část 4. Výpočet pevnosti
ČSN 69 0010, Část 5. Konstrukce
ČSN 69 0010, Část 6. Výroba
ČSN 69 0010, Část 7. Zkoušení a dokumentace
ČSN 69 0010, Část 8. Nádoby pro teploty pod 0°C
ČSN 69 0010, Část 9.Konzervace a nátěry
ČSN 69 0010, Část 10. Smaltované nádoby
ČSN 69 0010, Část 11. Vysokotlaké nádoby
ČSN 69 0010, Část 12. Kulové uskladňovací nádoby
 
         Pojistné ventily:
ČSN 134309-1 Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 1: Termíny a definice
ČSN 134309-2 Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 2: Technické požadavky
ČSN 134309-3 Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 3: Výpočet výtoků
ČSN 134309-4 Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 4: Typové zkoušky
 
·       ČSN 130021 Potrubí. Technická pravidla
ČSN 13 0021-1 Potrubí. Technická pravidla Část 1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie
ČSN 13 0021-2. Potrubí. Technická pravidla Část 2 Kategorizace
ČSN 13 0021-3. Potrubí. Technická pravidla Část 3 Materiál
ČSN 13 0021-4-1. Potrubí. Technická pravidla Část 4-1 Výpočet pevnosti.Všeobecná část.
ČSN 13 0021-4-2. Potrubí. Technická pravidla Část 4-2 Výpočet pevnosti.Potrubní součásti zatížené přetlakem
ČSN 13 0021-4-3. Potrubí. Technická pravidla Část 4-3 Výpočet pevnosti.Přírubové spoje.
ČSN 13 0021-5.1. Potrubí. Technická pravidla Konstrukce Část 5.1 Navrhování
ČSN 13 0021-5.2. Potrubí. Technická pravidla Konstrukce Část 5.2 Příslušenství potrubí
ČSN 13 0021-5.3. Potrubí. Technická pravidla Konstrukce Část 5.3 Značení
ČSN 13 0021-6-1. Potrubí. Technická pravidla Část 6-1 Výroba-Základní požadavky
ČSN 13 0021-6-2. Potrubí. Technická pravidla Část 6-2 Výroba-Zkoušení svarových spojů
ČSN 13 0021-6-3. Potrubí. Technická pravidla Část 6-3 Výroba-Výrobní úchylky
ČSN 13 0021-7. Potrubí. Technická pravidla Část 7 Zkoušení
ČSN 13 0021-8. Potrubí. Technická pravidla Část 8.Dokumentace
 
 
ČSN 13 0108 Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy
ČSN 13 0555 Potrubí. Výpočtové hodnoty trubek
ČSN 13 0725 Třmeny pro potrubí
ČSN 13 0871 Stojany kotevní
ON 13 0500 Uložení potrubí. Přehled
ON 13 0530 Vzdálenost uložení potrubí. Výpočtové směrnice
ON 13 0531 Rektifikace potrubí. Směrnice pro projektování, stavbu a provoz
ON 13 0535 Sedla a uložení potrubí. Podklady a směrnice pro výpočet a projektování
ON 13 0600 Objímky dvoudílné se dvěma šrouby
ON 13 0602 Objímky dvoudílné se třemi šrouby
ON 13 0604 Objímky dvoudílné se čtyřmi šrouby
ON 13 0606 Objímky dvoudílné se čtyřmi šrouby pro vyšší teploty (do 550°C) 
ON 13 0607 Objímky dvojdílné se třemi šrouby pro vyšší teploty (do 550°C)
ON 13 0610 Závěsný třmem přivařovací
ON 13 0615 Pouta pro svislá potrubí
ON 13 0620 Příchytky pro ocelové trubky
ON 13 0625 Třmeny z ocelových tyčí kruhového průřezu
ON 13 0630 Tyče závěsné
ON 13 0631 Tyče závěsné s okem
ON 13 0635 Závěsná oka z kruhové oceli
ON 13 0636 Závěsná oka plochá
ON 13 0645 Příložky pro tyče průřezu I
ON 13 0650 Podložky pro stropní závěsy
ON 13 0660 Věšáky úhelníkové
ON 13 0661 Věšáky příchytkové
ON 13 0662Věšáky příchytkové zesílené
ON 13 0675 Desky závěsné k objímkám pro svislé potrubí
ON 13 0680 Kolíky pro stropní závěsy
ON 13 0685 Šroubovité pružiny válcové tlačné pro závěsy potrubí. Rozměrová norma
ON 13 0686 Pružiny pro závěsy potrubí se stlačením 150. Rozměrová norma
ON 13 0687 Pružiny pro závěsy potrubí se stlačením 100. Rozměrová norma
ON 13 0689 Pružiny pro závěsy potrubí se stlačením 120 kuželovitě vinuté.
ON 13 0695 Podložky válečkové
ON 13 0700 Objímky se dvěma, třemi a čtyřmi šrouby
ON 13 0710 Závěsné přivařovací třmeny
ON 13 0750 Závěsy stropní
ON 13 0755 Závěsy
ON 13 0770 Závěsy válečkové
ON 13 0780 Závěsy pružinové pro potrubí. Rozměrová norma
ON 13 0781 Závěsy pružinové se zdvihem 100. Rozměrová norma
ON 13 0785 Závěsy pružinové pro malý zdvih. Rozměrová norma
ON 13 0790 Závěsy potrubí.
ON 13 0800 Podpěry kluzné do Js 150
ON 13 0801 Podpěry kluzné s osovým vedením do Js 150
ON 13 0802 Podpěry kluzné od Js 175
ON 13 0803 Podpěry kluzné s osovým vedením od Js 175
ON 13 0810 Podpěry kluzné přivařovací
ON 13 0811 Podpěry kluzné přivařovací s osovým vedením
ON 13 0813 Podpěry kluzné přivařovací
ON 13 0814 Podpěry kluzné pro ocelové potrubí s vlnovými kompenzátory
ON 13 0825 Podpěry válečkové
ON 13 0826 Podpěry válečkové s osovým vedením
ON 13 0827 Podpěry kluzné Js 400 až Js 2400
ON 13 0840 Sedla pro ležaté válcové nádoby z trubek
ON 13 0842 Patky pro svislé potrubí
ON 13 0851 Stojany kotevní do Js 100
ON 13 0852 Stojany kotevní Js 125 až Js 500
ON 13 0853 Stojany kotevní Js 600 až Js 800
ON 13 0854 Stojany kotevní pro ocelové potrubí s vlnovými kompenzátory
ON 13 0855 Stojany kotevní přivařovací pro ocelové potrubí s vlnovými kompenzátory
ON 13 0857 Stojany kotevní přivařovací
ON 13 0858 Patky pro svařované oblouky od Js 250 do Js 1000
ON 13 0859 Patky pro svařované oblouky od DN 250 do DN 1000
ON 13 0860 Třmeny kotevní
ON 13 0861 Třmeny kotevní se sedly pro vyšší teploty (do 550°C)
ON 13 0900 Uložení potrubí na potrubních mostech
ON 13 0901 Kotvení plynovodních potrubí ve strmých svazích
ON 13 0911 Výložníky
ON 13 0912 Výložníky s podpěrou k zabetonování
ON 13 0913 Výložníky s podpěrou k přišroubování
ON 13 0914 Výložníky s podpěrou pro zakotvení
ON 13 0914 Výložníky pro kotevní stojany