Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příruby

13. 7. 2013

80f1d94f72adbb3c37967760c8b5f7c5.jpg

 

1. Typy výpočtů přírub
 
1.1. Podle využití plasticity
 
     a)                        s využitím plasticity je dimenzování dle ČSN EN 1591, ČSN 69 0010, příp. DIN 2505 z elastoplastického stavu – (zahrnuto též v ČSN EN 13445); mezní moment je dán součtem plastického momentu v krku ( plastický kloub) a plastického momentu v listu

b)                        elastický výpočet je dimenzování dle ASME jako staticky neurčitá konstrukce (komplikovaný výpočtový postup, řešení pomocí grafů) – elastický model výpočtu.

 

1.2. Podle zapojení jednotlivých částí příruby do výpočtu
 
    a)                        Integrální metoda. Je brána v úvahu podpora pláště a napětí v plášti jsou počítána, dále bere v úvahu list příruby a kuželový krk (kterým může být i svar)

b)                        Volná metoda. Je předpokládáno, že příruba není podepřena pláštěm a napětí v plášti jsou zanedbána. Nesmí být použita pro točivé příruby

c)                        Metoda točivých přírub. Tato metoda se používá pouze pro násuvné a točivé příruby

 

1.3. Podle silového působení příruby:
 

a)                        Příruby jsou v hlavním silovém poli

b)                        Přírubový spoj je ve vedlejším silovém poli

 

1.4. Podle typu těsnící plochy

a)                        Těsnící lišta

b)                        Pero/Drážka

c)                        Nákružek/Výkružek

d)                       Rovná plocha

 

1.5. Kdy je možno použít normalizované příruby bez výpočtu

Většina přírub, které odpovídají normám se nepočítá. Jejich tvar a materiál je již při výrobě použit takový, aby vyhovovaly zadanému tlaku a teplotě. Avšak přírubový spoj jako celek( tj zejména těsnění a šrouby) bývá kontrolován. Zejména je to nutné, je-li požadována garance těsnosti.

Příruby odpovídající normám mohou být použity bez výpočtu za těchto podmínek:

a.                      při normálních provozních podmínkách nepřekročí výpočtový tlak hodnotu jmenovitého tlaku, uvedeného v tabulkách příslušné normy pro uvažovanou přírubu při výpočtové teplotě

b.                      při zkušebních nebo výjimečných podmínkách nepřekročí výpočtový tlak hodnotu 1,5 násobku jmenovitého tlaku uvedeného v tabulkách při odpovídající teplotě

c.                      těsnění je některé z přípustných těsnění podle normy

d.                      šrouby jsou též navrženy v souladu s normou

e.                       zatížení příruby je necyklického charakteru

f.                        rozdíl mezi teplotami šroubů a příruby nepřekračuje povolenou mez (50st.C)

g.                       rozdíl součinitelů tepelné roztažnosti šroubů a příruby nesmí být větší než stanovená mez (cca 10%)

 

 

2. Výběr příruby podle materiálu
 

Většinou je v relaci s materiálem potrubí, a to zejména z důvodu svařování. Jedna z vyjímek jsou plastová potrubí, kde se používá točivá příruba s ocelovým jádrem anebo přímo ocelová.

 Speciální kapitolu pro materiály najdete zde.

 

3. Typy těsnící plochy

 Viz kapitoly 15. a 18. publikace "Jak na potrubí? E-kniha o pevnostních výpočtech potrubí", kterou si můžete stáhnout na těchto stránkách.  

 

4. Normy, kde je možno najít podrobnější informace

  

ČSN EN 1092-1         Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 1: Příruby z oceli
ČSN EN 1092-2         Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 2: Příruby z litiny
ČSN EN 1591-1 Příruby a přírubové spoje. Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů Část 1 – Výpočtová metoda