Jdi na obsah Jdi na menu
 


Trubky

13. 7. 2013

 

1. Materiál potrubí

      Materiál, popř. vyvložkování se určí podle chemické odolnosti jednotlivých druhů. Dále se určuje podle životnosti a podle ceny. Životnost vůči korozi je daná na jedné straně korozní agresivitou média a na straně druhé odolností materiálu trubky. Odolnost materiálu trubky v případě ulíkaté ocele je dána též korozním přídavkem viz  kapitola. Speciální kapitolu pro materiály najdete na těchto našich stránkách č.8."Materiály potrubí"

 

2. Používání bezešvých a svařovaných trubek 

      V případě použití svařovaných trubek (tj. trubek se švem) ovlivňuje svar mechanické vlastnosti materiálu z čehož vyplývá:

-    omezené použití v případě nebezpečí vzniku křížového svaru (tj šev na trubce s obvodovým svarem při svařování dvou trubek se švi), tj. zvýšené nebezpečí při použití plynného média (i např.páry) při vysokém tlaku. Na riziko vzniku křížového svaru nutno upozornit montážní firmu.

-          ovlivněný kov podléhá jinak korozi (výrobce trubky však může dát záruku korozivních vlastností takovéhoto potrubí)

-          ovlivněný kov může mít jiný modul pružnosti a pevnost (výrobce trubky však může dát záruku minimálních vlastností takovéhoto potrubí)

-          v ovlivněném kovu zůstávají zbytková napětí (je možno tato napětí snížit tepelnou úpravou svaru u výrobce nebo tlakovou a lépe napěťovou zkouškou, která může být i po montáži)

-          ve svaru nebo v ovlivněném kovu může být vada různého druhu (je možno vyloučit aplikací NDT u výrobce trubky), tj. je nutné použití příslušného koeficientu při výpočtu tloušťky stěny trubky při tvorbě potrubní třídy - velikost koeficientů viz další kapitola.

 

3. Svařované spoje svařovaných trubek

    Při použití svařovaných trubek (tj. trubek se švem) hrozí nebezpečí vzniku křížového sváru se svárem obvodovým. Toho je nutné se vyvarovat vhodným postupem svařování a následnou kontrolou anebo v případě velkých rizik - použitím bezešvých trubek.

    Za provedení zkoušek v tomto případě odpovídá výrobce trubek, který zatřiďuje trubky podle uvedeného součinitele hodnoty spoje. U svarových spojů trubek nesmí součinitel hodnoty spoje ksí překročit následující hodnoty:
–       u svarů trubek podrobených destruktivním a nedestruktivním zkouškám, které potvrzují, že celá skupina svarů nevykazuje žádné významné vady: 1,00
–       u svarů trubek podrobovaných namátkovým nedestruktivním zkouškám: 0,85,
–       u svarů trubek, které nejsou podrobovány nedestruktivním zkouškám jiným než vizuální kontrole: 0,7.
U svařované trubky se šroubovým spojem se součinitel hodnoty spoje může korigovat koeficientem ksí, kterým se vydělí. Koeficient ksí je závislý na úhlu sklonu, který svírá svar s povrchovou přímkou, viz obrázek.

o1.jpg 

Obrázek Závislost koeficientu ksí na úhlu alfa

  

4. Normy, kde je možno najít podrobnější informace

 
ČSN EN 10216-1       Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení-Technické dodací podmínky- Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě
ČSN EN 10216-2       Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení-Technické dodací podmínky- Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách
ČSN EN 10216-3       Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení-Technické dodací podmínky- Část 3: Trubky z legovaných jemnozrnných ocelí
ČSN EN 10216-4       Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení-Technické dodací podmínky- Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách
ČSN EN 10217-1       Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení-Technické dodací podmínky- Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě
ČSN EN 10217-2       Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení-Technické dodací podmínky- Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách svařované elektricky
ČSN EN 10217-3       Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení-Technické dodací podmínky- Část 3: Trubky z legovaných jemnozrnných ocelí
ČSN EN 10217-4       Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení-Technické dodací podmínky- Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách svařované elektricky
ČSN EN 10217-5       Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení-Technické dodací podmínky- Část 5: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách svařované pod tavidlem
ČSN EN 10217-6       Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení-Technické dodací podmínky- Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách svařované pod tavidlem
ČSN EN 10217-7       Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení-Technické dodací podmínky- Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí
ČSN EN ISO 3183 (421907) Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové potrubí pro potrubní přepravní systémy
Neplatné ČSN EN 10208-1 (421907) Ocelové trubky pro hořlavá média Technické dodací podmínky – Část 1 Trubky s požadavky třídy A - neplatné
Neplatné ČSN EN 10208-2 (421908) Ocelové trubky pro hořlavá média Technické dodací podmínky – Část 2: Trubky s požadavky třídy B - neplatné 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Rozmery_potrubi