Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tvarovky

13. 7. 2013
 
1.Typy tvarovek
 
1.1. Kované tvarovky  (též ohýbané hladké - nezáhybové - oblouky)
Tvarovka typu A
Má stejnou tloušťku stěny jako rovná trubka. Součinitel tlaku (Pressure factor) tvarovky udává koli procent unosnosti má tvarovka oproti únosnosti rovné trubky se stejnou tloušťkou stěny trubky. Součinitel tlaku bývá udán v normách tvarovek.
Tvarovka typu B
Má stejnou únosnost od vnitřního tlaku jako rovná trubka. Má tedy vyšší tloušťku stěny než rovná trubka.

tvarovky.jpg

 
1.2. Svařované tvarovky
Svařované tvarovky se skládají ze svařovaných T-kusů (zesílených i nezesílených) a segmentových oblouků.
Speciální kapitolu pro materiály najdete na těchto našich stránkách č.8."Materiály potrubí"
 
 
 
2. Použití rádiusů v případě hladkých oblouků

Typ 3D (D zde neznamená průměr potrubí, je to jen značka) znamená fyzickou velikost oblouku cca 1,5D (D=průměr potrubí),

Typ 5D (D zde neznamená průměr potrubí, je to jen značka) znamená fyzickou velikost oblouku cca 2,5D (D=průměr potrubí) atd.
  

ČSN EN 10253-1

DIN 2605, part1

skutečná velikost

(D~vnější průměr potrubí)

typ 2D

typ 2

R~ 1 D

typ 3D

typ 3

R~ 1,5 D

typ 5D

typ 5

R~ 2,5 D

---

typ 10

R~ 5 D

---

typ 20

R~10 D

Tabulka porovnání oblouků

 

2.1. Použití rádiusů pro parovod 

Jedná se o správnou inženýrskou praxi - není to podloženo normou ani technických předpisem.

a) Předpis oblouků podle tlaku páry:
Nízkotlaká pára (do  4 bar g)                            typ 2D
Středotlaká pára ( 4 bar g až 30 bar g)               typ 3D
Vysokotlaká pára (nad 30 bar g)                       typ 5D
 
b) Předpis oblouků podle rychlosti páry:
<20 m/s                              typ 2D
20 - 40 m/s                         typ 3D
40 - 80 m/s                         typ 5D
 
 
3. Segmentové oblouky

3.1. Uzavřený a otevřený segmentový oblouk

Porušení membránového stavu napjatosti se děje porušením geometrických parametrů skořepiny, tj. poloměry křivosti a polohy středů křivosti se mění náhle.
Segmentový oblouk se používá tam, kde je prostorové omezení pro použití normálního kolena nebo oblouku nebo když je lacinější než oblouk či koleno eventuelně při velkých průměrech a menších tlacích.  Nepočítá se mezi tvarovky. Segmentové oblouky se vyrábějí z trubek na základě požadavku.
-  Uzavřený segmentový oblouk je nakreslen na obrázku. Segmentový oblouk je uzavřený, jestliže platí:

v1.jpg

kde      r           je střední poloměr trubky
           S          vzdálenost mezi zkoseními v ose potrubí          

                v2.jpg                poloviční úhel mezi zkoseními

 

scan07092008_181601.bmp.jpg

Obr. Uzavřený segmentový oblouk
 
Radius „oblouku“ segmentového oblouku se vypočítá takto:
 

v3.jpg

-    Otevřený segmentový oblouk je na dalším obrázku. Segmentový oblouk je otevřený, jestliže platí:

v4.jpg

 

 

scan07092008_181653.bmp.jpg

Obr.  Otevřený segmentový oblouk

3.2.  Jednoduchý, dvojnásobný a trojnásobný segmentový oblouk

·    Jednoduchý segmentový oblouk (viz obrázek dále)

 
 

scan07092008_181757.bmp.jpg

Obr. Jednoduchý segmentový oblouk
Pro uvedený oblouk platí:

v5.jpg

v6.jpg

v7.jpg

v8.jpg

Pro uzavřený segmentový oblouk platí:

v9.jpg

po dosazení za S vyjde:

v10.jpg

v11.jpg

v12.jpg

Pro otevřený segmentový oblouk platí:

v13.jpg

 
·    Dvojnásobný segmentový oblouk (viz obrázek dále)
 

 

scan07092008_181939.bmp.jpg

Obr.  Dvojnásobný segmentový oblouk (tj.se třemi zkosenými svary)
Pro uvedený oblouk platí:

z1.jpg

z2.jpg

z4.jpg 

Pro uzavřený segmentový oblouk platí:

z5.jpg

po dosazení za S vyjde:

z6.jpg

z7.jpg

z8.jpg

Pro otevřený segmentový oblouk platí:

z9.jpg

 
·    Trojnásobný segmentový oblouk (viz obrázek dále)
 

 

scan07092008_181845.bmp.jpg

Obr.  Trojnásobný segmentový oblouk (tj. se čtyřmi zkosenými svary)
 
Pro uvedený oblouk platí:

r1.jpg

r2.jpg

r3.jpg

r4.jpg

r5.jpg

r6.jpg

Pro uzavřený segmentový oblouk platí: 

r7.jpg

po dosazení za S vyjde:
r9.jpg

r10.jpg

r11.jpg

Pro otevřený segmentový oblouk platí:
r12.jpg
 
 
 

segment1.jpg

segment2.jpg

Příklady určení konkrétních rozměrů segmentového oblouku.

 

 

4. Normy, kde je možno najít podrobnější informace

 

ČSN EN 10253-1 Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem, Část 1 Uhlíková ocel k tváření pro všeobecné použití bez zvláštních kontrolních požadavků

ČSN EN 10253-2 Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem, Část 2 Nelegované a feritické oceli se stanovením požadavků pro kontrolu

ČSN EN 10253-3 Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem, Část 3 Austenitické a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tváření bez stanovení požadavků na kontrolu

ČSN EN 10253-4 Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem, Část 4 Austenitické a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tváření se stanovením požadavků na kontrolu

 

Náhledy fotografií ze složky segmentové oblouky