Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plastové trubky

30. 10. 2013

1. Plastové trubky - rozměrové řady

           Průmyslová potrubí z plastů mají i řadu specifik, které se při výpočtu a návrhu uložení musí respektovat.

Jako základní fakt musíme brát specifické rozměry trubek z plastů a jejich řady. Tyto jsou dány následujícími vztahy:

Řada trubek S je bezrozměrné číslo dané vztahem

p1.jpg

kde      dn         je jmenovitý vnější průměr trubky

            sn         je jmenovitá tloušťka stěny potrubí

Existují tyto řady trubek: S20, S16, S12,5, S8,3, S8, S5, S3,2, S2,5.

Standardní rozměrový poměr SDR(Standard Dimension Ratio) je bezrozměrné číslo dané vztahem:

p2.jpg

Existují tyto standardní rozměrové poměry: SDR41, SDR33, SDR26, SDR17,6, SDR17, SDR11, SDR7,4, SDR6.

Dolní mez pevnosti (v normách je také udáván nepřesný výraz spolehlivosti)    je 97,5%  dlouhodobé srovnávací pevnosti potrubí  při dané teplotě a čase

Minimální požadovaná pevnost MRS (Minimum Required Strength) je zaokrouhlená Dolní mez pevnosti  při teplotě 20 °C a době 50 let.

Celkový koeficient C má hodnotu větší než 1 a zohledňuje ostatní provozní i konstrukční podmínky.

Jmenovitý tlak PN je označení používané k referenčním účelům se závislostí na mechanických  vlastnostech. Vypočítá se takto:

p3.jpg

 

2. Plastové trubky - materiály

              Bližší najdete na stránce o materiálech potrubi na naši adrese: 8. Materiály potrubí, 3. Plast  na těchto našich stránkách.

 002198o1.jpg

3. Ostatní informace

              Více informací najdete v katalozích jednotlivých firem, např.:

http://products.simona.de/cs_CZ/$menu/gesamtkatalog/$root/rfa/$mainMenu/Rohre-Formteile-Armaturen/index.xhtml

 

4. Normy, kde je možno najít podrobnější informace

 
ČSN EN ISO 15493 (64 6404) Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace –Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C)– Specifikace pro součásti a systém – Metrické řady
ČSN EN ISO 15494 (64 6403) Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace –Polybuten (PB), polyethylen (PE) a polypropylen (PP) – Specifikace pro součásti a systém – Metrické řady

ČSN EN ISO 10931 Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polyvinylidenfluorid (PVDF) -Specifikace pro součásti a systém