Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podpěry pro ocelová potrubí

30. 4. 2013

 

1.  Kotvení

Kotvení (anchor) tuhé zařízení používané pro zabránění relativnímu natočení a posuvům potrubí v místě použití za konstrukčních podmínek teploty a ztížení, které může být samo předmětem nuceného pohybu. Je též možno použít termín pevný bod.

2.   Směrová zarážka

Směrová zarážka (line stop) je zařízení, které zamezí axiálnímu posuvu potrubí, definované omezením směrem pohybu. Je možno kombinovat směrové zarážky tak, že neumožňují pohyb potrubí ani v jedné ose, rotace však jsou povoleny podle všech třech os.

o1.jpg

Obrázek  Směrová zarážka (provedení třmenem v ose posuvná) a pevný bod (provedení třmenem pevně dotaženo) – příklad uložení ventilu

 

o2.jpg

Obrázek Směrová zarážka - provedení třmenem

 

 

o3.jpg

Obrázek  Směrová zarážka ve směru osy trubky

 

 

o4.jpg

Obrázek Směrová zarážka v oblouku potrubí

 

 

 

3.  Vedení

Vedení (guide) je zařízení, které připouští pohyb potrubí v předem určeném směru, zatímco zabraňuje pohybu v jednom nebo více jiných směrech.

 

4.  Tlumič rázů

Tlumič rázů (otřesů) (shock arrester (snubber)) je zařízení, které je samouzavírací nebo samobrzdící pro omezení rychlých posuvů v jednom nebo více směrech potrubní sítě podrobené dynamickému zatížení, zatímco připouští pomalé pohyby (takové jako od teplotních dilatací) v těchto směrech.

 

o5.jpg

Obrázek  Příklad instalace tlumiče rázů

5.   Omezovač kmitání

Omezovač kmitání (sway suppresor (sway brace)) je zařízení, které na základě předpětí působí na kmitající potrubí tlumící silou.

 

o7.jpg

Obrázek Příklad instalace omezovače kmitání

 

6.  Pružná podpěra

Pružná podpěra (spring support) je pružně vedené nebo v závěsu zavěšené zařízení pro přenos vertikálního zatížení připouštějící vertikální posuvu.

Pro potřeby této pracovní instrukce budeme však dále rozlišovat pružnou podpěru a pružný závěs.

 

o10.jpg

Obrázek

 

o11.jpg

Obrázek Provedení pružné podpěry v kombinaci se směrovou zarážkou ve směru kolmém a vodorovném ke směru potrubí

 

7. Tuhá kloubová vzpěra

Tuhá kloubová vzpěra (rigid strut) je zařízení pro omezení pohybu potrubí v jednom směru, obvykle během dynamického zatížení.

  o12.jpg

Obrázek Příklad instalace tuhé kloubové vzpěry

 

8. Kluzná tuhá podpěra nebo patka

Kluzná podpěra nebo patka (sliding support or shoe) je zařízení pro přenos vertikálního zatížení potrubní části omezující vertikální pohyb směrem dolů, ale neomezující podstatně rovinné posuvy nebo natočení.

Tuhá podpěra (rigid support) je zařízení pro přenos vertikálního zatížení zabraňující vertikálnímu pohybu směrem dolů. Provedení je totožné se směrovou zarážkou s omezením pro směr z (kolmo na směr potrubí a svisle)

 

o13.jpg

Obrázek

 

o14.jpg

Obrázek Kluzná podpěra potrubí

 

o15.jpg

Obrázek  Kluzná podpěra třikrát za sebou

9. Tuhý závěs

o16.jpg 

Obrázek  Tuhé závěsy na vodorovném potrubí

o17.jpg

Obrázek  Tuhý závěs (vpředu)

 

o18.jpg

Obrázek  Tuhý závěs svislého porubí

10. Pružný závěs

 

o20.jpg

Obrázek  Pružný závěs vodorovného potrubí

 

o21.jpg

Obrázek  Pružný závěs na svislém potrubí

o19.jpg

Obrázek  Pružný závěs vodorovného potrubí

11. Vzdálenost podpěr

Bližší údaje o vzdálenosti podpěr jsou uvedeny  v kapitolách 9. a 19. publikace "Jak na potrubí? E-kniha o pevnostních výpočtech potrubí", kterou si můžete stáhnout na těchto stránkách.  Teorie výpočtu vzdálenosti podpěr je uvedena v ČSN EN 13480-3 Kovová průmyslová potrubí Část 3: Konstrukce a výpočet, Příloha Q, tato teorie je aplikována v excelovské aplikaci v kapitole "ke stažení"

 

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky podpery_foto