Jdi na obsah Jdi na menu
 


Předepsaná dokumentace

2. 5. 2013

 

 1.  Kategorizace podpěr

Podpěry se klasifikují v závislosti na kategorii podepřeného potrubí podle tří úrovní uvedených v následující tabulce:
 

Kategorie potrubí

Třída podpěry

III

S 3

II

S 2

I a 0

S 1

Tabulka  Určení třídy podpěry
Tam, kde má zařízení různých potrubních kategorií společné podepření, musí úroveň podpěry odpovídat požadavkům nejpřísnější třídy podpěry. Pro harmonizaci výroby mohou být některé podpěry dodávány ve vyšší třídě než je požadováno podle potrubní kategorie.
(viz čl.13.1.2. ČSN EN 13480-3) 
2.  Dokumentace
Seznamy dokumentace dodávané s výrobkem:

Kategorie potrubí

Kategorie podpěry

Označení průvodní technické dokumentace dle ČSN EN 10204

Výčet dokumentace dodávané ke každé podpěře

 netlakové potrubí

netlakové potrubí

 

 

0 (bez kategorie)

S1

 

Identifikační výkres či náčrt podpěry

1

S1

 

Identifikační výkres či náčrt podpěry

2

S2

2.1

Prohlášení o shodě, Sestavný výkres podpěry s označením velikosti nosnosti

3

S3

3.1

Prohlášení o shodě, Inspekční certifikát výstupní kontroly, Sestavný výkres podpěry s označením velikosti nosnosti

 
Poznámky:
  1. Za netlakové potrubí se bere potrubí do tlaku 0,5 bar g
  2. Kategorizace potrubí se provádí podle NV26/2003 Sb. (též směrnice PED 97/23/ES– Pressure Equipment Directive).
  3. Druh dokumentace, kterou chcete dodat s podpěrou uveďte v objednávce. Druh dodané dokumentace má vliv na celkovou cenu podpěry.