Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jiné rozebíratelné spoje

10. 7. 2013
 
 

1. Spojení vnější spojkou

Za příklad spojení pro litinová potrubí může sloužit vnější spojka viz obrázek níže.  

 

 

ob1.jpg

ob2.jpg

 

Obrázek  Spojení vnější spojkou

 

2.   Násuvná hrdlová spojení

 
Za příklad spojení pro litinová potrubí může sloužit spojka firmy, viz obrázek níže. Používá se nejen pro kanalizační potrubí, ale i pro tlaková potrubí do 6 bar g.

 

 

ob3.jpg

Obrázek  Násuvné hrdlové spoje potrubí
 
 

ob4.jpg

Obrázek  Jiný typ násuvného hrdlového spoje
 
 

3.  Spojení z materiálu SMA

 
     Materiál SMA (Shape memory alloy) je kov s tvarovou pamětí. Podstata spočívá v přechodu z jedné krystalické struktury do jiné a ve staze slitin dostat se do krystalické struktury, která je pro ni při dané teplotě energeticky nejvýhodnější. Fáze instalace:
1.    Ochlazení spojky tak, aby vznikla martenzitická struktura
1.        Zatížení martenzitu při nízké teplotě. Vzorek mění tvar v rámci superplasticity.
2.        Odtížení spojky proběhne v rámci Hookova zákona
4.    Zahřátí spojky tak, aby se vzorek transformoval do austenitu, tvar spojky se mění na původní.
Slitina v tomto případě je slitina niklu s titanem.
 

ob5.jpg

 
Obrázek  Spojování potrubí materiálem SMA
 
 
4. Použité informační zdroje