Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přírubové spoje

10. 7. 2013

 

 

1.Součásti přírubového spoje a druhy přírubových spojů
Součásti přírubového spoje jsou:
-                             příruba, která je otočná anebo nerozebiratelně spojená s potrubím
-                             těsnění
-                             spojovací části, nejčastějí: šroub, podložka, matice.

 

 ob6.jpg

 

Typy těsnící plochy přírubového spoje.

 

a)      Těsnící lišta

 

o1.jpg

Obrázek Těsnící lišta

b)      Pero/Drážka

o2.jpg

Obrázek Pero/drážka

 

c)      Nákružek/Výkružek

 o3.jpg

Obrázek Nákružek/Výkružek

d)     Rovná plocha

o4.jpg 

Obrázek  Rovná plocha

 

2.Pevnostní výpočet přírubového spoje
 

V minulosti dimenzování přírubových spojů vycházelo pouze z pevnostního hlediska, přičemž těsnost byla ve výpočtu zahrnuta odhadnutými hodnotami utahovacího tlaku y a součinitele těsnění m (ČSN 69 0010, ON 13 0001, DIN, ASME-Code, BS aj.). Jde o výpočtovou metodu Taylor-Forgeovu.

           V současné době je v normách ČSN EN 13445 a ČSN EN 13480 povolena metoda tato a jako alternativa je uváděna metoda následující, tj. podle ČSN EN 1591 se zajištěním těsnosti.
           Pevnostní výpočet je uveden   v kapitole 15. publikace "Jak na potrubí? E-kniha o pevnostních výpočtech potrubí", kterou si můžete stáhnout na těchto stránkách.  
 
3. Literatura a odkazy pro další a podrobnější informace  
 

ČSN EN 1591-1 Příruby a přírubové spoje. Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů Část 1 – Výpočtová metoda

ČSN EN 1591-2 Příruby a přírubové spoje. Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů Část 2 – Parametry těsnění.

ČSN EN 1591-3 Příruby a přírubové spoje. Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů Část 3 – Metody výpočtu přírubových spojů se stykem kov na kov

ČSN EN 1591-4 Příruby a přírubové spoje. Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů Část 4 – Kvalifikace personálu odpovědného za montáž šroubových spojů na zařízeních podléhajících směrnici pro tlaková zařízení.

ČSN EN 13480-3 „Kovová průmyslová potrubí“, Část 3 „Konstrukce a výpočet“Příloha P „Přírubové spoje se šrouby – Použití EN 1591“(uveřejněno ve změně A2) 

ČSN EN 13445-3  Netopené tlakové nádoby – Část 3 Konstrukce a výpočet , Příloha G Alternativní konstrukční pravidla pro příruby a těsněné přírubové spoje

http://voda.tzb-info.cz/armatury-pro-vodovod/10157-prirubove-spoje-technicka-doporuceni-pro-zlepseni-spolehlivosti-a-zivotnosti

Pospíšil F.: Závitová a šroubová spojení, SNTL Praha, 1968