Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svařované spoje kovových potrubí

10. 7. 2013
1. Všeobecné poznámky
 

Nerozebíratelné spoje a přilehlé oblasti musí být bez jakýchkoli povrchových nebo vnitřních vad, které by mohly ohrozit bezpečnost zařízení. Vlastnosti nerozebíratelných spojů musí odpovídat minimálním vlastnostem předepsaným pro materiály, které jsou spojovány, pokud nebyly při konstrukčním výpočtu úmyslně vzaty v úvahu hodnoty jiných příslušných vlastností. U tlakového zařízení musí být nerozebíratelné spoje konstrukčních částí, které přispívají k odolnosti vůči tlaku zařízení, i konstrukčních částí, jež jsou k němu přímo připojeny, provedeny pracovníky s příslušnou kvalifikací s použitím vhodných pracovních postupů. U potrubí vyšších kategorií musí být pracovní postupy a příslušní pracovníci schváleni způsobilou nezávislou organizací.

 
  

 

2. Součinitel hodnoty spoje potrubních komponent

 

U svarových spojů mezi potrubními komponentami nesmí součinitel hodnoty spoje překročit následující hodnoty:

       u zařízení podrobených destruktivním a nedestruktivním zkouškám, které potvrzují, že celá skupina svarů nevykazuje žádné významné vady: 1,00

       u zařízení podrobovaných namátkovým nedestruktivním zkouškám: 0,85,

       u zařízení, která nejsou podrobována nedestruktivním zkouškám jiným než vizuální kontrole: 0,7.

V případě potřeby je nutné vzít v úvahu též druh napětí a mechanické a technologické vlastnosti spoje.

 Výpočet svařovaného spoje je uveden  v kapitole 15. publikace "Jak na potrubí? E-kniha o pevnostních výpočtech potrubí", kterou si můžete stáhnout na těchto stránkách. 

 

 
3. Literatura a odkazy pro další a podrobnější informace 

ČSN EN 13480-2 „Kovová průmyslová potrubí“, Část 2 „Materiály“

ČSN EN 13480-3 „Kovová průmyslová potrubí“, Část 3 „Konstrukce "Konstrukce a výpočet“

ČSN EN 13480-4 „Kovová průmyslová potrubí“, Část 4 „Výroba a montáž“

ČSN EN 13480-5 „Kovová průmyslová potrubí“, Část 5 „Kontrola a zkoušení“