Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odvodňování, odvzdušňování

27. 1. 2014

 

 

 

            Potrubí musí umožňovat vypouštění / odvodnění v nejnižším místě a naopak odvzdušnění v nejvyšším místě potrubní trasy pro případ odstavení trasy anebo uvádění do provozu. Počet míst pro vypouštění / odvodnění a odvzdušnění potrubní trasy se s ohledem na netěsnosti musí minimalizovat.

            Pro chemické látky platí, že je lze odpouštět pouze v místech koncových připojení na zdroj nebo spotřebič jednotlivých látek – tj. v místech kde jsou zajištěna nutná provozní bezpečnostní opatření. Vypouštění po trase je povoleno pouze ve výjimečných případech při dodržení bezpečnostních a provozních opatření. Vypouštění / odvodnění bude do přenosné a objemem a provedením odpovídající nádoby. Vypouštěcí místo bude vybavené zdvojenými uzavíracími armaturami na výstupu opatřenými zaslepovací přírubou nebo zaslepovacím nástavcem.

            Ostatní kapalné látky (voda a kondenzát) lze vypouštět pouze do míst k tomu určených a vybavených pro jejich příjem – jímky a/nebo vybrané části kanalizace umístěné v objektu. V případě vypouštění do kanalizačních vpustí, musí být provedeno takové řešení, které zabrání vypouštění látek majících vysokou teplotu – nad 50oC a potlačení tlakového rázu a musí být minimalizována trasa mezi vypouštěcím hrdlem a kanalizační vpustí.

            Průměr potrubí pro odvodnění / vypouštění musí odpovídat dimenzi potrubí, které je odvodňováno / vypouštěno tak aby čas pro volný výtok nepřesáhl 10min a ve výjimečných případech 25min. Armatury musí být co nejblíže připojení odvodňovacího k hlavní potrubní větvi – toto neplatí pro případy, kdy je nutné umístit armatury s ohledem na jejich ovládání do blízkosti vlastního vypouštěcího místa do kanalizace.V případě, že se odvodňuje / vypouští do centrálního sběrače, musí být systémy propojeny tak, aby nemohlo dojít ke zpětnému proudění.

            Pro chemické látky je možné odvzdušňovat pouze v místech koncových připojení na zdroj a/nebo spotřebič jednotlivých látek – tj. v místech kde jsou zajištěna nutná provozní a bezpečnostní opatření. Odvzdušňovací místa musí být dobře přístupná. Armatury musí být co nejblíže připojení odvodňovacího k hlavní potrubní větvi – toto neplatí pro případy, kdy je nutné umístit armatury s ohledem na jejich ovládání do blízkosti vlastního vypouštěcího místa do kanalizace.

            Průměr potrubí pro odvzdušnění musí odpovídat dimenzi potrubí, které je odvzdušňováno tak aby čas nepřesáhl 5min. V případě, že odvzdušňovací místo používá taktéž pro odtlakování potrubí (snížení tlaku) musí být toto míst vybaveno tak, aby se zabránilo tlakovému rázu a úrazu obsluhy.V případě, že se odvzdušňuje do centrálního sběrače, musí být systém propojen tak, aby nemohlo dojít ke zpětnému proudění.