Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spádování

19. 8. 2013
      Potrubí se projektuje vždy ve spádu, aby se snadno a úplně vyprázdnilo (odvzdušnilo a odvodnilo). Nerušenému spádu potrubí se musí přizpůsobit i změna průřezu potrubí,  poloha armatur, kompenzátorů a pod. Spád ve směru proudění v potrubí se volí větší než 2 promile, spád proti směru má být minimálně 5 promile. Venkovní potrubí se přizpůsobuje spádu povrchu území, jímž je vedeno.
      Spád je možno provést systémem různě vysokého uložení (eventuálně vypodložením tohoto uložení) anebo spádem povrchu konstrukce (např. potrubního mostu), po níž je vedeno.
       Vzdálenosti jednotlivých uložení nesmí být tak velké, aby průhyb potrubí od vlastních hmotností potrubí a izolace nenarušil systém spádování. Instalace a návrh potrubí bude splňovat podmínku pro spád jak za provozní teploty, tak i ve studeném stavu. Spádováním potrubí se bude řídit i související systém odvodnění / vypouštění a odvzdušnění potrubních větví.

Pro spádování platí zejména následující zásady:

·         Parní potrubí popřípadě potrubí s parní a kondenzátní směsí bude vždy pokud to je technicky možné spádováno směrem ke zdroji popřípadě u delších tras pak poměrné části trasy směrem ke zdroje a směrem ke spotřebiči. Důvodem je plynulý odvod kondenzátu a minimalizace zavodnění.
·         Vzdušiny vždy pokud to je technicky možné směrem ke zdroji popřípadě u delších tras pak poměrné části trasy směrem ke zdroje a směrem ke spotřebiči. Důvodem je plynulý odvod případného kondenzátu a minimalizace zavodnění potrubí.
·         Spádování se volí také s ohledem na nutnost vyprázdnění popřípadě odvzdušnění potrubí v období najíždění nebo odstavení.
·         Chemikálie a nebezpečné látky budou vždy spádovány tak, aby je bylo možné vypouštět v místě, kde je zajištěno jejich bezpečné vypouštění.

 

Návrh spádování pro daný projekt vychází z následujících minimálních hodnot spádů:
Vzdušiny                                                   min 1 o/oo,
Běžné kapaliny                                          min 3 o/oo,
Pára                                                           min 3 o/oo,
Kondenzát                                                 min 3 o/oo ,
Chemické a nebezpečné látky                   min 5 o/oo,
Odvodňovací / vypouštěcí potrubí            min 5 o/oo,