Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nátěry potrubí

29. 8. 2013

1. Klasifikace vnějšího prostředí

     Podle ČSN EN ISO 12944-2 se vnější prostředí dělí do následujících stupňů:

Šest stupňů korozní agresivity atmosféry:
C1     velmi nízká
C2     nízká
C3     střední
C4     vysoká
C5-I   velmi vysoká - průmyslová
C5-M velmi vysoká - přímořská
 
Tři stuně korozní agresivity vody a půdy:
Im1    ponor do sladké vody
Im2    ponor do mořské nebo brakické vody
Im3    ponor do půdy
 
 
2.   Barevné označování potrubí podle přepravované tekutiny
 
           Podmínkou aplikace na stavbě je střídání výrazných odstínů jednotlivých vrstev tak, aby byla umožněna jednoduchá první kontrola počtu vrstev nátěrů:
·         základní nátěr: červený/odstín 50630      doporučený odstín
·         podkladový nátěr: olivově zelený/odstín 49980 doporučený odstín
.   vrchní nátěr: vrchní ochranný nátěr potrubí se volí v barvách pastelových, zpravidla v odstínu šedém - šedá světlá / RAL 7035.
         Barevné označování potrubí podle tekutiny dle ČSN 130072.  Vrchní nátěr je doplněn pruhem v barvě podle následující tabulky:

 

Poř. č.:

Název média

Barva pruhu na potrubí a štítku

Název odstínu

Odstín dle ČSN 673067

1.

Voda

Zeleň světlá

5014

2.

Vodní pára

Šeď stříbrná

1010

3.

Vzduch

Modř světlá

4400

4.

Hořlavé plyny

Okr žlutý

6600

5.

Nehořlavé plyny

Okr žlutý

6600

6.

Kyseliny a jiné kyselé kapaliny

Fialová

 

7.

Zásady a jiné zásadité kapaliny

Fialová

 

8.

Hořlavé kapaliny

Hnědá

2320

9.

Nehořlavé kapaliny

Hnědá

2320

10.

Ostatní

Černá

1999

11.

Potrubí požární vody

Červená

 

12.

Tlaková pitná voda

Modrá

 

 

3. Podmínky pro aplikaci nátěrů

 

Podmínky aplikace nátěrů musí odpovídat ČSN EN ISO 8502:
·         relativní vlhkost vzduchu při nanášení musí být < 85%
·         teplota natíraného povrchu musí být min. 3 oC nad teplotou ros. bodu
·         povrchová teplota upravovaného materiálu nesmí být vyšší než 35 oC
Podrobné podmínky aplikace jednotlivých nátěrových hmot jsou uvedeny v technických listech dodavatele nátěrových hmot a jsou nedílnou součástí dokumentace nátěrů (této dokumentace).
 

4. Normy pro nátěry

 
ČSN EN ISO 12944-1 Nátěrové hmoty. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady
ČSN EN ISO 12944-2 Nátěrové hmoty. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí.
ČSN EN ISO 12944-3 Nátěrové hmoty. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 3: Navrhování
ČSN EN ISO 12944-4 Nátěrové hmoty. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava
ČSN EN ISO 12944-5 Nátěrové hmoty. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 5: Ochranné systémy
ČSN EN ISO 12944-6 Nátěrové hmoty. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 6: Laboratorní zkušební metody
ČSN EN ISO 12944-7 Nátěrové hmoty. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 7: Provedení a inspekce prací povrchových úprav
ČSN EN ISO 12944-8 Nátěrové hmoty. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry
ČSN 13 0072 Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny