Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Určení a korekce trasy z hlediska tepelné roztažnosti

18. 7. 2013
 

 

 

1. Vliv teploty na materiál potrubí

 

Materiál potrubí mění v závislosti na teplotě tyto vlastnosti:

- Hustota

- Koeficient tepelné roztažnosti

               - Modul pružnosti
               - Mez kluzu
               - Pevnost materiálu
               - Poissonovo číslo (a to pouze u potrubí z plastů)

  

2. Základní informace o tepelné dilataci a její kompenzaci

Potrubí se, jak bylo ukázáno, vlivem teploty prodlužuje. Tento jev nazýváme tepelná dilatace nebo expanze. Odečet tepelné dilatace můžeme odvodit z teorie uvedené v   kapitole 9. publikace "Jak na potrubí? E-kniha o pevnostních výpočtech potrubí", kterou si můžete stáhnout na těchto stránkách.  Tato teorie délkové roztažnosti je aplikována v excelovské aplikaci v kapitole "Ke stažení"

Toto prodloužení je třeba kompenzovat. V opačném případě vzroste namáhání v potrubí nad dovolenou mez anebo vzroste nad dovolenou mez zatížení hrdel aparátů. Kompenzátory jsou zařízení, které v sobě uvedené prodloužení absorbují svoji pružností.  Jedná se o kompenzátory vlnovcové a kompenzátory kompenzující svým tvarem, jsou to U-kompenzátory anebo kompenzátory omega.

 

 

 3. Kompenzátory

 

          Kompenzátory se dělí na vlnovcové, textilní a kompenzátory tvarem potrubí. Informace o nich jsou ve speciálních kapitolách zde a zde. Dále ještě existuje kompenzace přirozeným tvarem potrubí.

          Přirozená kompenzace tvarem znamená, že potrubí má tvar hodně členěný v prostoru z jiných důvodů, než primární snaha po tepelné kompenzaci. Jestliže tato přirozená kompenzace nestačí, musí se změnit trasa potrubí a vytvořit tvarový kompenzátor. Tvarový kompenzátor je nutno vytvořit v případě rovného za provozu teplého potrubí jako třeba u parovodů.

Kompenzátory tvarem potrubí mohou být takové jako na dalších obrázcích, mohou být uspořádány ve vodorovné i svislé rovině. Je možné je nazývat podle tvaru: U-kompenzátor anebo kompenzátor omega.

   

 

 

foto1.jpg 

Obrázek kompenzátoru 

 

 

foto2.jpg 

Obrázek kompenzátoru

 

 

foto3.jpg 

Obrázek kompenzátoru