Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. Použití excelovské aplikace pro výpočet vzdálenosti podpěr a kompenzace tepelné roztažnosti

26. 10. 2018
 

 

Pomocné výpočty pro projekt potrubí

Tyto aplikace se mohou použít při projektování potrubí tak, aby projektant ihned věděl na příklad, jaké rozměry má mít u- kompenzátor pro projektovanou parní větev, jaká má být maximální vzdálenost podpěr, aby nebyly přetížené, aby nebyla porušena jejich pevnost a aby průhyb nebyl větší, než je nutné pro odvodnění či naopak odvzdušnění. Z uvedeného je patrné, že by se však neměly používat jako dokumentace, která ručí za bezpečnost potrubí.

Tyto excelovské aplikace  najdete v kapitole "13. Ke stažení  - programy pevnostních výpočtů".

 

1. Výpočet vzdáleností podpěr ocelových potrubí

 

MANUÁL

Pomocné výpočty pro potrubí

Výpočet maximální vzdálenosti podpěr pro ocelové potrubí

                                                                     

         Tento prográmek „Výpočet maximální vzdálenosti podpěr pro ocelové potrubí“ vypočítává maximální vzdálenost podpěr potrubí podle EN 13480-3, Kovová průmyslová potrubí, Část 3 Konstrukce a výpočet, Příloha Q. Jako vedlejší výsledky můžeme odečíst  plochy průřezu izolace, trubky a průtočného průřezu média.

 

Jak list „Výpočet zatížení podpěr“ vyplnit? Vyplňují se pouze hodnoty v bílých buňkách, výsledky jsou v buňkách světle modrých.

Buňka E5. Zadejte vnější průměr trubky v mm.

Buňka E6. Zadejte tloušťku stěny trubky v mm

Buňka E9. Zadejte hustotu média v kg/m3. Hustota média je udána v tabulce Hustota média.

Buňka E10. Zadejte hustotu izolace v kg/m3. Hustota izolace je udána v tabulce Hustota izolace.

Buňka E11.  Zadejte tloušťku izolace v mm.

 

Výsledky:

Buňka E28. Automaticky vypočítá L1 - vzdálenost podpěr při omezení průhybem potrubí (do DN50 je max. průhyb 3mm, nad DN50 je max. průhyb 5mm)

Buňka E32. Automaticky vypočítává L2 - vzdálenost podpěr při omezení namáháním, potrubí hladké, bez koncentrátoru napětí

Buňka E37. Automaticky vypočítává L3 - vzdálenost podpěr při omezení namáháním, mezi podpěrami započítána koncentrace napětí způsobená kovaným téčkem

Buňka E42. Automaticky vypočítává L4 - vzdálenost podpěr při omezení namáháním potrubí, mezi podpěrami započítána koncentrace napětí způsobená svařovaným téčkem

Buňka E46. Automaticky vypočítává L5 - vzdálenost podpěry od letmo uloženého konce potrubí, potrubí hladké, bez koncentrátoru napětí.

Buňka E51. Automaticky vypočítává L6 - vzdálenost podpěry od letmo uloženého konce potrubí, započítána koncentrace napětí způsobená svařovaným téčkem.

Označení L1 až L6 je v souladu s EN 13480-3, Příloha Q.

 

Zpětná kontrola:

Kontrola napětí v trubce od vlastní hmotnosti trubky, média a izolace.

Buňka E55. Zadává se skutečná vzdálenost podpěr z projektu v metrech.

Buňka E56. Zadává se skutečný součinitel koncentrace napětí (SIF). Je to bezrozměrné číslo.

Buňka E59. Automaticky vypočítává primární podélné napětí pouze od vlastní hmotnosti.

Buňka I59. Dovolené napětí od vlastní hmotnosti. Jako limit je vzato v souladu s EN 13480-3, Příloha Q  40MPa v podélném směru trubky.

Jestliže nerovnost neplatí, je nutné snížit vzdálenost podpěr v buňce E55.

 

bez-nazvu1.jpg

                 Další listy v tomto excelovském sešitu obsahují  tabulku hustot médií a tabulku hustot izolací.

 

2. Výpočet rozměrů U-kompenzátoru pro ocelové potrubí

MANUÁL

Pomocné výpočty pro potrubí

Výpočet rozměru U-kompenzátoru pro ocelové potrubí

                                                                     

         Tento prográmek „Výpočet rozměru U-kompenzátoru pro ocelové potrubí“ vypočítává minimální rozměr vyložení ramene kompenzátoru vzdálenost podpěr potrubí podle EN 13480-3, Kovová průmyslová potrubí, Část 3 Konstrukce a výpočet, Příloha Q, kapitola Q9. Jako vedlejší výsledek můžeme odečíst prodloužení tepelnou roztažností délky potrubí, které je třeba kompenzovat.

 

Jak list „Výpočet zatížení podpěr“ vyplnit? Vyplňují se pouze hodnoty v bílých buňkách, výsledky jsou v buňkách světle modrých.

Buňka G21. Zadejte vnější průměr trubky v mm.

Buňka G22. Zadejte délku potrubí, u které musíme kompenzovat tepelnou roztažnost v m

Buňka G23. Zadejte návrhovou teplotu TS potrubí, tj. teplota, kterou kompenzujeme, ve °C. Za teplotu montáže je vzato 20°C.

Buňka G24.  Zadejte součinitel svaru mezi trubkou a kolenem.

Buňka G25.  Zadejte součinitel tepelné roztažnosti v hodnotě pro návrhovou teplotu v v jednotkách 10-6  1/K.

Výpočet dovoleného rozkmitu sekundárního napětí podle EN 13480-3, kapitola 12

Buňka G28. Zadejte dovolené napětí fc pro 20°C v MPa

Buňka G29. Zadejte dovolené napětí fh pro návrhovou teplotu TS

Buňka G30. Zadejte modul pružnosti Ec pro 20°C v MPa

Buňka G31. Zadejte modul pružnosti Eh pro návrhovou teplotu TS

Buňka G32. Zadejte počet ekvivalentních cyklů s plnou amplitudou  N

 

Výsledky:

Buňka G35. Automaticky vypočítá redukční součinitel rozkmitu napětí U

Buňka G36. Automaticky vypočítá dovolený rozkmit sekundárního napětí fa

Buňka G37. Automaticky vypočítá prodloužení potrubí délky l (tj. délka potrubí, u které musíme kompenzovat tepelnou roztažnost.) v mm.

Buňka G31. Automaticky vypočítává  délku vyložení ramene U kompenzátoru – rozměr a v mm. Rozměr b není pro kompenzaci délky důležitý.

bez-nazvu.jpg

 

              Další listy v tomto excelovském sešitu obsahují tabulku dovolených napětí, vnějších průměrů potrubí a modulů pružnosti a koeficientů tepelné roztažnosti v závislosti na teplotě.


Tyto excelovské aplikace  najdete v kapitole "13. Ke stažení  - programy pevnostních výpočtů".