Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. Zabudování výpočtu vzdálenosti podpěr a kompenzace tepelné roztažnosti přímo do programu pro modelování

26. 10. 2018
 

Výpočet vzdálenosti podpěr dle EN 13480-3 Příloha Q.

1.     Veličiny použité ve vývojovém diagramu a jejich označení:

tabulka.jpg

 

2.     Umístění veličin požadovaných pro vypočet do/v Autocad Plant 3D

 

Properties: General:

1.      Short describtion:       bez požadavku  na vyplnění z hlediska výpočtu

2.      Long describtion:       D x s – material     Příklad:    30,7 x 2 – steel

3.      Long describtion:       bez požadavku na vyplnění z hlediska výpočtu

4.      Insulation thickness:  siz – material           Příklad:    40 – MW     tj.: Mineral wool

5.      Insulation type:          bez požadavku  na vyplnění z hlediska výpočtu

6.      Service:                      L anebo G        tj.: L-Liquid (kapalina), G- Gas (Plyn, pára)

 

autocad-plant-3d---vlastnosti-potrubi.jpg

 

3.     Informace o výpočtu:

Tento výpočet slouží pro určení maximálních vzdáleností podpěr při omezení průhybem či napětím a na výstupu je uváděna i hodnota spojitého zatížení od vlastní hmotnosti púotrubí. Výpočet se otevře po kliknutí na zvláštní ikonu v programu Autocad Plant 3D.

Výpočet je proveden podle Přílohy Q EN 13480-3, a vypočítává maximální vzdálenost podpěr při omezení průhybem L1 a vzdálenost podpěr při omezení napětím L2. Pro výpočet byly použity vztahy z tab. Q.2 a z tabulky Q.3. Velikost průhybu a maximálního napětí pro ocel byla omezena hodnotami v tabulce Q.2.  Hustoty  použitých materiálů jsou dány v článku Q.6.1.1.1. „Hodnoty“

V případě použití ocelových potrubí a izolace ze skelné nebo minerální vlny nemusí být materiálové vlastnosti dále zadávány. V případě použitých jiných napětí je možno zadat tyto údaje ve zvláštním vstupu.

Jako výstup byla zavedena i hodnota spojitého zatížení od vlastní hmotnosti q, která může být využita po vynásobení skutečnou vzdáleností podpěr k získání svislého zatížení podpěr.

Uvedený výpočet platí jen pro taková potrubí, u kterých se nemusí provádět přesný výpočet, například z těchto důvodů: výpočet předepisuje PED, vyšší anebo kryogenní teplota média,  rozvinutí krípu,  nutnost výpočtu únavy, či výpočet pro vyšší DN. V těchto případech se však může provést tento výpočet orientační, který je pak korigován výsledkem přesným.

 

4.     Informace o používání jiných materiálů než oceli.

Tak jak je napsán vývojový diagram, je možné v případě identifikace použití ocelového potrubí a izolace ze skelné nebo minerální vlny, pokračovat přímo dál, protože data pro ocel a skelnou anebo minerální vlnu jsou zadána ve vývojovém diagramu. V případě použitých jiných materiálů je možno zadat tyto údaje zvláštními vstupy.

Pro další vývoj je možné vývojový diagram modifikovat tak, že mohou být zadány uvnitř i konstanty jiných materiálů.

dia1.jpg

dia2.jpg

           
     
      V případě zájmu o zapracování těchto výpočtů  (vzdáleností podpěr a velikosti kompenzátorů je možno spolupracovat s odborným garantem těchto stránek)